Warto wiedzieć

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA:

Zachęcamy do zyskiwania pierwszych sobót miesiąca. Maryja obiecała, że będzie wówczas z nami w godzinie śmierci z wszelkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia:

„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

Warunki nabożeństwa pierwszych sobót – co jest wymagane, aby uczynić zadość temu nabożeństwu?

Warunek 1 – Spowiedź św. (w pierwszą sobotę miesiąca lub wcześniej!)
„Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”.

Spowiedź można odbyć na przykład w ramach pierwszego piątku miesiąca, pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi – co istotne – należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:
Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek 2 – Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca.

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną modlitwę:
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek 3 – Różaniec (jedna część) w pierwszą sobotę miesiąca.
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.
Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:
Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Warunek 4 – Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca.
Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła.

Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.

Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:
Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!
Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

 

A jeśli ktoś nie może spełnić warunków w sobotę, czy może wypełnić je w niedzielę?
Siostra Łucja odpowiada: „Tak samo zostanie przyjęte praktykowanie tego nabożeństwa w niedzielę następującą po sobocie, jeśli moi kapłani ze słusznej przyczyny zezwolą na to duszom”.

Korzyści: jakie łaski zostały obiecane tym, którzy choć raz je odprawią?
„Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać – mówi Matka Najświętsza – obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”.

 

Materiał przygotowany na podstawie sekretariatfatimski.pl

Zachęcamy do odwiedzenia strony celem pogłębienia wiedzy na temat I sobót miesiąca.

 


ZYSKIWANIE ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH I CZĄSTKOWYCH:

Przez cały rok liturgiczny powracają przypomnienia o odpustach zupełnych, które można zyskać. Aby zyskać taki odpust, ko­nieczne jest wypełnienie opisanych warunków – czytaj dalej>>.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny od­powiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła. Odpust może uzyskać tylko ochrzczony, wolny od ekskomuniki, będący w stanie łaski uświęcającej.

Do uzyskania odpustu zupełnego wymagane są:

 1. Wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego odpustem;
 2. Wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego;
 3. Spełnienie trzech warunków:
 • spowiedź sakramentalna,
 • Komunia eucharystyczna,
 • modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

Odpusty zupełne można zyskiwać:

 • codziennie (zgodnie z wyznaczonym wykazem czynów odpustowych dla odpustów zupełnych),
 • w wybrane dni w ciągu roku,
 • za nawiedzenie kościoła,
 • w rocznice,
 • z okazji uroczystego błogosławieństwa,
 • a także w dodatkowe dni jako przywilej członków Żywego Różańca.

Do zyskania odpustu cząstkowego wystarczy wykonać wyzna­czoną czynność (pkt. 1) przynajmniej z sercem skruszonym.

czyt. dalej – szczegółowy wykaz czynności i warunków zyskiwania odpustów >>


Patronowie:


Halloween, czyli pogańskie święto boga śmierci i kult potępionych

 Temat Halloween budzi coraz więcej emocji, pod wpływem których padają nie zawsze racjonalne argumenty za bagatelizowaniem zjawiska lub jego piętnowaniem. Jak więc jest naprawdę z tym „świętem” i czy może być ono traktowane jako zagrożenie. Święty Paweł w pierwszym Liście do Tesaloniczan pisze „Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła” (1 Tes 5, 21-23).

Zatem zbadajmy o co chodzi z tym Halloween.
Etymologia słowa Halloween wiąże się z angielskimi słowami All Hallows’ Eve, co oznacza w dokładnym tłumaczeniu Wigilię Wszystkich Świętych, jednak nie odnosi się do tradycji chrześcijańskiej. Halloween wywodzi się z kultury celtyckiej, w której zmarli traktowani byli jako część społeczności, znajdująca się w zaświatach. To święto od początku miało charakter duchowy. Data 31 października oznaczała dla plemion celtyckich pożegnanie starego roku i powitanie nowego z racji zakończenia żniw. Celtyccy kapłani, nazywani druidami, czcili w tym dniu w szczególny sposób boga śmierci Samhain, składając mu ofiary. Niektóre źródła podają, iż zdarzało się, że druidzi składali ofiary również ludzi. Według celtyckich wierzeń, w tym czasie złe duchy wędrowały po wsiach dokuczając ludziom, zaś składane ofiary za dusze potępione miały pomagać w ich uwolnieniu. Nie miało to nic wspólnego z zadumą nad przemijaniem ani refleksją nad sensem życia. Halloween w zupełnie inny sposób niż Dzień Wszystkich Świętych oswajał ludzi ze śmiercią i rzeczywistością demoniczną. Nieodzownym elementem Halloween były odstraszające czarne stroje, których celem było zmylenie złego ducha, aby potraktował człowieka w nie przebranego jak „swojego” i pozostawiał go w spokoju.
Warto zwrócić uwagę, iż chrześcijańska uroczystość Wszystkich Świętych do ósmego wieku obchodzona była w maju, jednak ojcowie Kościoła widząc rozprzestrzeniające się praktyki Celtów, postanowili przenieść obchody Wszystkich Świętych w miejsce święta Samhain, nadając mu wymiar prawdziwie chrześcijański. Obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych oddajemy cześć ogromnej rzeszy ludzi cieszących się już szczęściem wiecznym. Poprzez nich uwielbimy Boga, który jest źródłem wszelkiej świętości. Z kolei w Dniu Zadusznym wspominamy zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu, którzy jeszcze nie mogą wejść do nieba i czekają na wypełnienie Bożej sprawiedliwości.
Tymczasem obecnie obserwujemy wyraźny powrót pogańskich praktyk, nadal istnieje grono ludzi celebrujących festiwal śmierci, co więcej w ostatnich czasach możemy zauważyć zmożone zainteresowanie tym pseudo świętem. Zostało ono dzisiaj totalnie skomercjalizowane i jest podawane w zabawnej i przyjaznej formie w wielu szkołach, a nawet przedszkolach. Nadal jednak głównie koncentruje się ono na ciemności, śmierci, strachu i złu. Ludzie z uśmiechem na ustach przebierają siebie i swoje dzieci za wiedźmy, kościotrupy, szkielety, śmierć i wilkołaki, powtarzając pogański rytuał druidzkich kapłanów. Część społeczeństwa zasłania się stwierdzeniem, że to tylko dla zabawy, bo przecież nie traktują tego poważnie. Być może, ale szatan na pewno swoje święto traktuje poważnie. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że również dzisiaj amerykański Kościół Szatana, najstarsza satanistyczna grupa wyznaniowa, założona przez Antona Szandora LaVey’a wymienia Halloween jako jedno z trzech swoich najważniejszych świąt (obok święta własnych urodzin oraz Nocy Walpurgii, również wiązanej z kultem zmarłych i złych duchów). W Biblii Szatana LaVey’ przyznaje, że to właśnie w noc 31 października duchy zmarłych i demony są szczególnie aktywne i mają szczególną moc. Media na całym świecie podają co roku informacje o ofiarach tego święta, składanych z ludzi i zwierząt na czarnych mszach, spalonych kościołach oraz innych przykładach degradacji człowieka.
Podsumowując, mam nadzieję że w tym artykule przedstawiłem, że Halloween to nie jest tylko pozór zła. W Wigilię Wszystkich Świętych bierzemy szczególną odpowiedzialność nie tylko za zbawienie swojej duszy lecz również za zbawienie duszy naszych dzieci. Nie dajmy się omamić pozorem niewinnej zabawy, uczestnicząc w karnawale śmierci, gdzie głównym wodzirejem jest sam szatan. Ten wieczór powinien być dla chrześcijan czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo nad szatanem, śmiercią i piekłem oraz czasem modlitwy za zmarłych i za tych, którzy tej nocy tak lekkomyślnie oddają się w ręce zła. Wszystko co robimy, róbmy na chwałę Jezusa Chrystusa, a nie na chwałę złego.
*/ źródło: http://zbawienie.forumotion.com/t119-celebrowanie-halloween-to-oddawanie-czci-szatanowi