śp. Andrzej Cieślicki

Zmarł nasz drogi brat w Chrystusie, śp. Andrzej Cieślicki. Msza św. żałobna odbędzie się  21 sierpnia na cmentarzu w Rdziostowie, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe.