Siostry zakonne

W naszej parafii posługę zakonną prowadzi Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP.

 

 

Siostra przełożona Joanna Szymczyk – nauczyciel w Ochronce

Pochodzi z Bochni.

w parafii od 2013 r.


 

 

 

Siostra Ewa Miśtak – katechetka

Pochodzi z Radłowa

w parafii od 2016 r.


 

 

 

 

Siostra Edmunda Pociask – organistka
pochodzi z Niedźwiada k. Ropczyc

śluby zakonne w 1969 r.
w parafii od 2013 r.


 

 

 

Siostra Antonina Dusza – zakrystianka
Pochodzi z Grybowa

śluby zakonne w 1986 r.
w parafii od 2016 r.


 

 

 

Siostra Danuta Stanisławczyk – nauczyciel w Ochronce

Pochodzi z Laskowej.

w parafii od 2017 r.