Rada Parafialna

Przewodniczący:

  1. Ks. Proboszcz Józef Janas

Z urzędu:

2. Ks. Wojciech Wolak

3. Ks. Maciej Dadał

4. S. Teofila Potoniec – Przełożona Domu Zakonnego


Członkowie Rady Parafialnej:

5. P. Krzysztof Bębenek

6. P. Aleksandra Dzięgiel

7. P. Dariusz Radziejewski

8. P. Grzegorz Tomaszek

9. P. Rafał Popiela

10. P. Krzysztof Nowogórski

11. P. Józef Korona – szafarz nadzwyczajny Komunii Św.