Rada Parafialna

Przewodniczący:

  1. Ks. Proboszcz Marcin Zawiślak

Z urzędu:

2. Ks. Wojciech Wolak

3. S. Teofila Potoniec – Przełożona Domu Zakonnego


Członkowie Rady Parafialnej:

4. P. Krzysztof Bębenek

5. P. Aleksandra Dzięgiel

6. P. Józef Korona – szafarz nadzwyczajny Komunii Św.

7. P. Krzysztof Nowogórski

8. P. Rafał Popiela

9. P. Dariusz Radziejewski

10. P. Grzegorz Tomaszek