Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Modlitwa uwolnienia i spowiedź generalna
– instrukcja postępowania

     Zanim poprosisz kapłana, bądź grupę modlitewną posługującą modlitwą o uwolnienie o przeprowadzenie takiej modlitwy nad Tobą –  posłuchaj rekolekcji ks. Dominika Chmielewskiego zamieszczonych poniżej. Jeżeli coś odnosi się do Twojej aktualnej sytuacji to sobie zapisz, lub zapamiętaj. Piąta konferencja jest modlitwą, więc wysłuchaj jej modląc się i aktem woli zgadzaj się z modlitwą wypowiadaną przez kapłana. Po przesłuchaniu szóstej i siódmej konferencji wydrukuj sobie rachunek sumienia umieszczony poniżej i w przygotowaniu do spowiedzi świętej uwzględnij to wszystko, co on zawiera w kontekście Twojej historii życia i usłyszanych konferencji. Zanim przystąpisz do spowiedzi wybacz całkowicie i bezwarunkowo w Imię Jezusa wszystkim ludziom wszelkie krzywdy i zranienia jakich od nich doznałeś. Wybacz sobie samemu to, czego sobie nie wybaczyłeś i wyrzeknij się wszelkiego żalu i pretensji jakie kiedykolwiek miałeś do Pana Boga. Wyrzeknij się wszelkich duchów, którym dałeś dostęp do siebie i wyznaj wiarę.  W czasie spowiedzi świętej nazywaj grzechy wprost po imieniu bezwzględnie oskarżając się. Nie szukaj usprawiedliwienia, tylko się oskarżaj i przyznawaj do nich wprost. To Ty się oskarżasz, a Jezus Cię usprawiedliwia.  Oprócz grzechów i rzeczy, o których mowa w konferencjach i rachunku sumienia wyznaj wszystkie grzechy z całego życia, których nie wyznawałeś wprost, tylko ogólnie – ze wstydu, bądź ze strachu. Po spowiedzi świętej weź udział we mszy św. przystępując do komunii św. Po spełnieniu tych wszystkich warunków wysłuchaj ósmej konferencji aktem woli włączając się w tę modlitwę.

Rachunek sumienia przygotowujący do spowiedzi generalnej

1. Depresja, opętania, zniewolenia:

2. Czy twoje życie jest pod kontrolą szatana?:

3. Grzechy okultyzmu:

4. Jak przebłagać Boga za grzechy?:

5. Nabożeństwo przebłagania:

6. Pozorowanie, dlaczego chcemy być bogiem?:

7. Egzorcyzmowanie soli, wody i oleju:

8. Nabożeństwo uzdrowienia i uwolnienia: