Piórem 1996-1999 r.

Rok 1996

Zima tego roku jest bardzo mroźna. Dzieci w kościele Św. Rocha wystawiły Jasełka, które przygotował ks. Jerzy. Po występie odbył się uroczysty opłatek dla młodzieży w Sali katechetycznej. Zespół parafialny wokalno-muzyczny przygotował wieczór kolęd pod nadzorem ks. Józefa.

Cały czas trwają prace przy posadzce w dolnym kościele. Prace te prowadzi Pan Adam Kołodziej.

Koło Nauczycieli i Wychowawców działające przy parafii wystosowało list otwarty do Ministra Edukacji Narodowej, Pana Jerzego Wiatra, który publicznie wypowiadał się przeciw religii w szkole.

Rekolekcje parafialne wspaniale prowadził dyrektor programów religijnych Radia Dobra Nowina, ks. mgr Jerzy Smoleń. On też wygłosił homilię w pierwszą rocznicę konsekracji nowego kościoła w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Sumę odpustową poprowadził neoprezbiter-praktykant ks. mgr Piotr Fiksak.

Bardzo dużo prac wykonano w dolnym kościele. Przede wszystkim zrobiona została ładna posadzka, nowe drzwi w Sali katechetycznej. Wykonał je Pan Stanisław Król.

Pod nadzorem inż. Mariana Kuliga wykończone zostały sanitariaty. Płytki położył mgr Jerzy Nieć, biały montaż zrobił Pan Stanisław Hajduga.

Cały czas trwają prace przy dzwonach. Z wielkim oddaniem prowadzi je również Pan inż. Marian Kulig. Bezpośrednio pracami elektrycznymi zajmuje się Pan Kazimierz Wróbel.

W czasie wakacji nastąpiła zmiana wikariusza. W miejsce gorliwego kapłana mgr Jerzego Zonia został zamianowany ks. mgr Mariusz Żaba, neoprezbiter z Bruśnika. Ks. mgr Jerzy Zoń został skierowany przez Ks. Biskupa Józefa Życińskiego na studia do Rzymu. Zmiana nastąpiła 18 lipca br.

Ks. mgr Jerzy Zoń dnia 1 czerwca odprawił uroczystą Mszę Św. z okazji 90-tej rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 9. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Józef Janas. W czasie Mszy Św. wystąpił zespół wokalno-muzyczny oraz scholka.

W dniu 14 lipca 1996 r. Pani inż. Teresa Cabała – Przewodnicząca Osiedla, bardzo życzliwa budowie kościoła i kapłanom, przybyła z Panem Marianem Leszczyńskim i złożyli ofiarę na kościół w podziękowaniu za pozytywne zakończenie budowy sieci telefonicznej.

12 sierpnia nastąpiła zmiana przełożonej domu Sióstr. Ustępująca S. M. Jeremia Liszka była bardzo oddana sprawie parafii. Za Jej przełożeństwa odbyła się konsekracja nowego kościoła pw. Trójcy Świętej. Obowiązki przełożonej objęła S.M. Pelagiusza Badowska, która przed sześcioma laty była już tutaj przełożoną. Również gorliwa siostra.

Prace na budowie dolnego kościoła trwają bez przerwy. Został wybiałkowany cały dolny kościół przez Pana Mariana Owsiankę i Pana Jerzego Karcza. Wykonali oni tę pracę bezinteresownie. Do celów duszpasterskich została wykończona sala katechetyczna i wyposażona w nowe meble. Ławki do tej Sali darmowo zrobił Pan Józef Postrożny.

Ks. Jerzy Zoń przysłał już pierwszą wiadomość z Rzymu. W naszej parafii zapisał się złotymi zgłoskami jako niesamowicie gorliwy kapłan, zasługujący na najwyższe uznanie.

Od 24 sierpnia do 20 września odbywał praktykę duszpasterską dk. Jerzy Bednarz z Tarnowa.

W dniu 16 września Społeczny Komitet Sieci Teletechnicznej (w składzie osobowym Zarządu Osiedla Dąbrówka) przekazał na budowę nowego kościoła ofiarę pieniężną. Za dar ten zostaną wykonane wkłady do kominów grzewczych. Pracami tymi jak zwykle bezinteresownie kierował inż. Marian Kulig. W dniu tym wyjechał do Seminarium Duchownego w Tarnowie Grzegorz Popiela.

W dalszym ciągu prowadzone są prace w dolnym kościele, które sfinalizowały się uruchomieniem nowej Sali katechetycznej i jej wyposażenie w nowoczesną tablicę i krzesła.

Sejm RP przegłosował ustawę dopuszczającą nieograniczenie przerywania ciąży. Wywołało to ogromne oburzenie wśród prawdziwych katolików. I tak, na przykład, dr Kazimierz Kapera, jako wyraz protestu zrezygnował z piastowania funkcji państwowej, a był Dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Koło Nauczycieli i Wychowawców działające przy naszej parafii zebrało ponad 600 protestów przeciw ustawie aborcyjnej w myśl słów Jana Pawła II:

„Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”

16 października odbył się Apel poświęcony kolejnej rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II oraz 50-tej rocznicy Jego święceń kapłańskich.

Kotłownia w naszym kościele została w pełni zautomatyzowana. Tymi sprawami zajął się Pan inż. Marian Adam Kulig.

Znów nowy kościół parafialny pw. Trójcy Przenajświętszej upiększył się o figurę Św. Antoniego. Zafundowała ją Pani Anna Franczyk – bardzo życzliwa parafii.


Rok 1997

Rok rozpoczął się bardzo mroźnie. Nie przeszkodziło to w zorganizowaniu Dnia Seniora. W przygotowaniu tego dnia bardzo aktywnie włączył się Zarząd Osiedla, a szczególnie Pani mgr inż. Teresa Cabała i Pani Janina Tomaszek. Ze strony parafii bardzo dużo pracy włożyły Pani mgr Urszula Kościsz i Pani mgr Halina Filipek. Jasełka przygotowali ks. Mariusz Żaba i siostra Kolbena.

Parafia była współfundatorem książki „Dar i tajemnica”. Radę Miasta reprezentowali Pan mgr Andrzej Kita i Pan inż. Marian Kulig. W czasie tego spotkania wystąpił zespół parafialny. Całość prowadzili Pani mgr inż. Teresa Cabała i ks. Józef Janas. W czasie tego spotkania panowała bardzo miła, religijna atmosfera.

W parafii przed świętem Ofiarowania Pańskiego odbyło się Triduum, które prowadził ks. Jerzy Smoleń. Triduum zorganizowane było dla kobiet. Ponad 50 z nich zobowiązało się do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to jedna z form ratowania dziecka poczętego.

Na dzień Ofiarowania Pańskiego zostały całkowicie ukończone prace przy dzwonnicy, łącznie z pełną automatyką. Prace te wykonał i zafundował zegar sterujący Pan inż. Marian Kulig.

W dniach 1 i 2 marca odbyła się wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Władysława Bobowskiego. Parafia została przygotowana do tej ważnej chwili przez rekolekcje, które wygłosił ks. Andrzej Jeż, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W pierwszym dniu ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania ósmym klasom. Sakrament ten przyjęło 80 młodzieży, a także spotkał się z Radą Parafialną, Kołem Nauczycieli i Wychowawców, Arcybractwem Konającego Serca Pana Jezusa i Jego Bolesnej Matki, Zespołem Parafialnego Oddziału Caritas, Apostolstwem Modlitwy, Towarzystwem Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Redakcją Biuletynu Parafialnego “Gloria Tibi Trinitas”  oraz Zespołem Wokalno-Muzycznym i KSM.

W drugim dniu, najważniejszym i historycznym wydarzeniem było poświęcenie dzwonów. Ks. Biskup spotkał się z Żywym Różańcem kobiet i mężczyzn, młodzieżą i lektorami, ministrantami i scholką.

Podsumowanie wizytacji wypadło bardzo pozytywnie.

Z okazji przyjazdu Ks. Biskupa dekorację przed kościołem wykonali Pan Paweł Ziaja i Pan Tadeusz Ziaja, bardzo życzliwi parafianie o głębokiej religijności.

Dekoracje przed kościołem Trójcy Świętej

 

 

Ks. Biskup Władysław Bobowski przemawia do wiernych

 

 

Ks. Biskup rozmawia z wiernymi

 

 

 

 

Dnia 1 maja odbyła się bardzo miła uroczystość ku czci Św. Józefa Robotnika. W tym dniu została poświęcona figura Św. Józefa, naturalnej wielkości, wyrzeźbiona przez Pana Józefa Ruchałę, miejscowego artystę. Figurę zafundowali: Panie Urszula Kościsz i Elżbieta Popiela oraz ks. Józef Janas. Mszę Św. celebrował Ks. Proboszcz, a Słowo Boże bardzo pięknie wygłosił ks. Stanisław Wąchała – rodak z parafii.

Figura Św. Józefa Robotnika w kościele Trójcy Świętej w Nowym Sączu-Dąbrówce

 

 

 

 

Największym wydarzeniem w roku była wizyta Ojca Św. Jana Pawła II w Ojczyźnie z początkiem czerwca (od 31 maja do 7 czerwca). Odwiedził On takie miejscowości: Wrocław, gdzie odbył się 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem „Eucharystia i wolność”, potem Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Kalisz, Poznań, Częstochowę, Zakopane, Ludźmierz, Kraków, Duklę i Krosno. Najmocniej napomniał Naród w Kaliszu słowami: „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Przypominał, że nowe czasy wymagają od katolików świadectwa. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ojca Świętego Naród przyjmował nad wyraz życzliwie. Wspaniale przywitał i oddał hołd Ojcu Św. burmistrz Zakopanego Andrzej Bachleda Curuś. Najwspanialej spisali się górale, którzy w swoich strojach góralskich przyszli na Mszę Św., która celebrowana było pod Wielką Krokwią. Z naszej parafii do Zakopanego wyjechały trzy autokary. Wszyscy Polacy ze łzami w oczach żegnali Namiestnika Chrystusowego, który wspaniale ewangelizował Naród.

Na początku lipca południową Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia. Tysiące wsi zostało zalanych i wiele miast. W naszym województwie najwięcej ucierpiały gminy: Limanowa, Laskowa i Łącko. Zostały naruszone góry. Takiej tragedii nie pamiętają nawet najstarsi ludzie. Mimo tej tragedii trwa walka z Kościołem.

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. ustawę usuwającą nauczanie religii z przedszkoli i likwidującą oceny z nauki religii na świadectwach szkolnych. 510 osób protestowało z naszej parafii przeciwko tej ustawie, która narusza prawa człowieka do wolności, narusza prawa rodziców i dzieci.

Ze względu na powódź została odkryta studnia w dolnym kościele i zainstalowana pompa głębinowa i automatyka, która sterowała pracą pompy wyrzucającej wodę poza kościół, do kanału. W tych pracach wielkie poświęcenie i zaangażowanie wykazał Pan inż. Marian Adam Kulig.

Dnia 5 września 1997 r. w wieku 87 lat zmarła Matka ubogich. Dzień jej pogrzebu – 13 września władze indyjskie ogłosiły dniem żałoby narodowej. Matka Teresa została pochowana w głównej siedzibie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości w tzw. Domu Matki Teresy.

21.09.1997 r. Polska znów odzyskała wolność. Akcja Wyborcza Solidarność znów wygrała wybory parlamentarne (33,83%), wyprzedzając SLD (27,13%) Do Sejmu weszły także UW (13,3%), PSL (7,31%) i ROP (5,56%).

W dniu 30 listopada miały miejsce wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Wybory wygrał Pan inż. Marian Adam Kulig. Oto pełny skład Rady Parafialnej: Marian Kulig, Stanisław Smaga, Edward Popiela, Teresa Ciągło, Helena Wójcik, Józef Lasyk, Piotr Pawnik, Teresa Ziaja oraz z nominacji Ks. Proboszcza: Janina Rupniewska, Urszula Kościsz, Antoni Ruchała, Tadeusz Hajduk.

W trzecią niedzielę Adwentu rozpoczęły się rekolekcje oraz renowacja Misji. Prowadził je ks. Władysław Pasiut, saletyn. Jako pamiątka renowacji misji została ustawiona przy kościele Płacząca Matka Boża z La Salette.

Udało się w tym roku zakończyć układanie pasa procesyjnego.


Rok 1998

Zgodnie z tradycją został zorganizowany Dzień Seniora razem z Zarządem osiedla Dąbrówka. W tym roku w dzieleniu się opłatkiem brała udział cała parafia – tzn. wierni „w jesieni życia”. Udało się to zorganizować dzięki wspaniałej współpracy parafii i przewodniczącej Pani mgr inż. Teresy Cabały. Seniorzy spotkali się 24 stycznia w Szkole Podstawowej nr 9. Serdecznie przywitali ich Pani Teresa Cabała i ks. Józef Janas. Władze Miasta reprezentował Pan Marian Kulig, który cieszy się ogromnym autorytetem moralnym w środowisku.

Po uzgodnieniu z Radą Duszpasterską rozpoczęły się prace przy scenie w dolnym kościele.

W dniu 15 lutego wzięli udział w programie katolickim Radia Echo ks. proboszcz Józef Janas i Pan dyrektor mgr Piotr Pawnik, który jest równocześnie członkiem Rady Duszpasterskiej. Program prowadziła Pani mgr Bożena Jawor – przewodnicząca sądeckiego KIK, a jego tematem była prezentacja parafii. W tym samym czasie odbywało się spotkanie związane z nowym cmentarzem, który prowadził niestrudzony Pan inż. Marian Kulig.

Dnia 12 lutego 1998 r. po zdobyciu Aconcaguy (6960 m n.p.m), najwyższego szczytu  Ameryki Południowej, zginął tragicznie nasz parafianin Stanisław Smaga. Należał do Rady Duszpasterskiej i od samego początku współpracował z biuletynem parafialnym „Gloria Tibi Trinitas”. Był On prawym człowiekiem i dobrym chrześcijaninem.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym roku zmiana ordynariusza. Ks. Biskup Józef Życiński awansował na Arcybiskupa Diecezji Lubelskiej.

Dnia 6 lutego Jan Paweł II konsekrował w Rzymie nowego Biskupa Ordynariusza Wiktora Skworca, kapłana diecezji katowickiej.

Umieszczona przed nowym kościołem figura Matki Bożej Płaczącej z la Salette cieszy się kultem. Wierni przystają, aby przeprosić Płaczącą Matkę za grzechy świata, Ojczyzny, parafii i swoje.

Figurka Matki Bożej Płaczącej z La Salette przed kościołem Trójcy Świętej

W sierpniu Ks. Biskup Wiktor Skworc przeniósł wikariusza ks. Mariusza Żabę do Tarnowa – katedry. Na jego miejsce został zamianowany ks. Grzegorz Olszak.

Cały rok upływa przy pracach wykończeniowych w dolnym i górnym kościele. Został wykonany system alarmowy. Wykonał go mgr inż. Marek Molenda. Z ramienia parafii pracami fachowymi i nadzorczymi kierował Pan inż. Marian Kulig. Dla sprawiedliwości trzeba ocenić, że Pan dyrektor Marian Adam Kulig jest wyjątkowo życzliwy dla parafii i bardzo bezinteresowny.

W dolnym kościele została wykonana scena. Przy pracach fizycznych pracowali Panowie: Jan Faron i Kazimierz Wróbel. Sprawą zakupu kurtyny, doborem koloru oraz ich uszyciem zajął się również bardzo życzliwy parafianin Pan dyrektor Piotr Pawnik.  Automatykę do mechanicznego rozwijania się kurtyny wykonał Pan inż. Marian Kulig. On też zajął się wszelkimi sprawami technicznymi, związanymi z budową sceny. Sprawami ekonomicznymi zajął się ks. Józef Janas.

Zostały też zakupione do dolnego kościoła szafy na bibliotekę i wideotekę.

Kościół górny został przyozdobiony nową płaskorzeźbą bł. Karoliny, którą ufundowała wspaniała lekarka Pani Małgorzata Pawlak. Płaskorzeźbę poświęcił kustosz kościoła, gdzie była beatyfikowana bł. Karolina – ks. Stanisław Dutka. Nadmienię, że jej beatyfikacja odbyła się w Tarnowie.

20 września w Dzień Środków Społecznego Przekazu, odbyło się poświęcenie kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa i sceny widowiskowo-teatralnej. Poświęcenia dokonał ks. dr Henryk Kościsz. Na uroczystość tę przybył zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan Leszek Zegzda oraz przedstawicielka kuratorium Pani Janina Zapała. Na uroczystość tę, oprócz poświęcenia składało się przemówienie ks. proboszcza Józefa Janasa; część artystyczna, którą przygotowali s. Kolbena i Pani Dorota Sarota oraz ks. Józef Janas; „agape” na plebanii. Do końca w pracach przygotowawczych i wykończeniowych pomagał Radny Miasta Nowego Sącza, Pan inż. Marian Kulig, który wiele dobra pracą dyskretną wnosi w naszą dzielnicę.

Ks. dr Henryk Kościsz poświęca scenę

 

 

Pan prezydent Leszek Zegzda przemawia w czasie uroczystości

 

 

Zespół wokalno-muzyczny i młodzież podczas akademii zatytułowanej “Pokój darem Boga”

 

Zespół teatralny w parafii Św. Rocha po występie “Życie św. Germany”

 

 

 

 

W dniu 16 października 1998 r. Polska przeżywała radosną uroczystość, 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Parafia bardzo starannie przygotowała się do tego szczególnego dnia. O godzinie 1700 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojca Św. i różaniec. Koncelebrze przewodniczył ks. dr Henryk Kościsz, a kazanie wygłosił ks. Józef Janas. Różaniec przygotowała Pani Halina Krzykalska. Po Mszy Św. i różańcu odbyła się uroczysta akademia zatytułowana „Życie Papieża” przygotowana przez ks. Józefa Janasa i Panią Dorotę Sarotę. Po akademii została przygotowana przez siostrę Kolbenę scenka z „Quo Vadis” wg Henryka Sienkiewicza. O godzinie 900 odbył się apel i dalszy ciąg modlitw za Papieżem. Wszystko to zostało przygotowane, aby oddać szacunek Ojcu Św. Janowi Pawłowi II.

Dnia 14 listopada odbył się wspaniały wieczór zatytułowany „Blask prawdy w wierszach Karola Wojtyły”. Wieczór ten prowadziła artystka Maria Przybylska.

Maria Przybylska

 

 

 

 

Pani Maria Przybylska recytuje wiersze Karola Wojtyły

 

Wieczór ten został zorganizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej. Publiczność dopisała, a artystka wystąpiła znakomicie. Ten wspaniały nastrój przeniósł się na plebanię, gdzie Pani Maria Przybylska opowiadała wiele ciekawych scen z osobistych spotkań z Papieżem.

Spotkanie na plebanii

 

 

 

Publiczność została tak urzeczona występem, że Pani Maria spontanicznie została zaproszona na 12 grudnia z wierszami C.K. Norwida. Artystkę z Krakowa przywiózł Pan Marian Adam Kulig.

Pani Maria Przybylska recytuje wiersze C.K. Norwida

 

 

 

W czwartą niedzielę Adwentu „Wielkie Jasełka” w wykonaniu dzieci, które zostały bardzo starannie przygotowane przez siostrę Kolbenę Niewiadomską. Siostra postarała się o piękną dekorację, ślicznie wystroiła dzieci. Całe przedstawienie trwało około godziny. Szczególnie liczna była grupa dzieci przedszkolnych. Najbardziej podobał się Herod (w wykonaniu Natalii Pawnik) oraz diabeł (w wykonaniu Joasi Janik)

S. Kolbena ze swoimi aktorami

 

Aktorzy

 

 

 

 

 

Ks. Proboszcz z dziećmi

 

 

 


Rok 1999

Przejście ze starego w nowy rok rozpoczął się od uroczystości opłatkowych. Dnia 29 grudnia odbył się Opłatek dla studentów i młodzieży pracującej. Zespół wokalno-muzyczny dał wspaniały koncert. W repertuarze kolędowym znalazły się już własne kolędy Agnieszki Dobosz i Pawła Dobosza. Alumn Grzegorz Popiela wystąpił w sutannie, którą otrzymał w uroczystość Chrystusa Króla. Do zespołu oprócz Grzegorza Popieli należą już wspomniani: Agnieszka Dobosz, Paweł Dobosz, Kasia Szarota i Krzysiu Gajdosz. Uroczystości opłatkowej przewodniczył ks. proboszcz Józef Janas. Chleb, którym się łamano poświęcił ks. Jerzy Zoń, aktualnie studiujący w Rzymie.

Zespół wykonuje kolędy

 

 

 

Alumn Grzegorz Popiela w dniu obłuczyn. Ks. Proboszcz i jego kolega Krzysztof Bębenek

 

 

W tym roku odbyło się jeszcze wiele wspaniałych opłatków. Na uwagę zasługuje opłatek dla zarządów, grup parafialnych. Z tej okazji został przygotowany montaż słowno-muzyczny wg  scenariusza ks. Józefa Janasa i Pani Doroty Saroty.

Ks. Proboszcz wita gości

 

Ks. Jerzy Zoń święci chleb

 

 

 

 

 

Przemówienie Ks. Proboszcza i występ Karoliny Bębenek oraz Kasi i Jakuba Sarotów

 

 

Zelator Różańca Marek Tomaszek z Ks. Proboszczem

 

 

 

 

30 stycznia odbył się Dzień Seniora zorganizowany przez ks. Józefa Janasa, proboszcza parafii, przez Zarząd Osiedla reprezentowany przez Panią mgr inż. Teresę Cabałę i mgr Józefa Lasyka.

Teresa Cabała, Julita Szofer-Florek, Zofia Basiaga, Ks. Józef Janas, Józef Lasyk, Marian Kulig, Piotr Pawnik

 

Nowy kościół został przyozdobiony płaskorzeźbą Św. Maksymiliana. Fundatorką jest Pani Krystyna Gagatek.

Rzeźba Św. Maksymiliana

 

Dnia 2 lutego powiększyło się grono ministrantów, których przygotował ks. Grzegorz Olszak.

Rekolekcje Wielkopostne prowadził ks. Andrzej Turek – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Na Wielkanoc pojawiła się wspaniała dekoracja przed kościołem Trójcy Świętej, która przypomniała, że ten rok jest wyjątkowy – na rodzimej ziemi będzie Namiestnik Chrystusa – Jan Paweł II. Na frontowej ścianie zostało powieszone malowidło pięciometrowe z wizerunkiem Ojca Św. oraz zostały powieszone trzy maszty z symbolem Trójcy Świętej, z herbem papieża i z godłem Polski. Wierni z innych parafii przyjeżdżają aby podziwiać to artystyczne dzieło, które wykonali Pan Paweł Ziaja, Pan Tadeusz Ziaja i Pani Teresa Ziaja. Na płótnie został wymalowany napis Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego „Jeśli wybiorą, proszę, nie odmawiaj” skierowane do ks. kard. Karola Wojtyły.

Pod koniec Wielkiego Postu zostały podświetlone stacje Drogi Krzyżowej. Podświetlenie zaprojektował i wykonał Pan inż. Marian Kulig, jak zawsze bardzo życzliwy dla parafii. Wielki Post trwał od 17 lutego do 3 kwietnia.

Dnia 3 maja w kościele Św. Rocha wystąpiła Pani Maria Przybylska z recytacją „Modlitwy dla Matki Bożej” – aktorka scen krakowskich. Wielu słuchaczy wzruszyło się słuchając wierszy w wykonaniu artystki.

Parafia bardzo starannie przygotowała się do przyjazdu Ojca Św. Jana Pawła II. Na 16 marca czuwanie przygotowały Panie z Parafialnego Oddziału Caritas pod kierunkiem Pani Teresy Ciągło. W kwietniu modlitwy w intencji Ojca Św. prowadziła młodzież, a w maju Rada Parafialna.

Jan Paweł II gościł na ziemi polskiej od dnia 4 czerwca do 17 czerwca. Wszyscy wierni zachwyceni byli homiliami Ojca Świętego. Niezapomniane spotkanie było na błoniach w Starym Sączu w czasie Mszy Św. kanonizacyjnej Św. Kingi. Z naszej parafii ponad tysiąc wiernych uczestniczyło w tej pielgrzymce. W czasie tej pielgrzymki Jan Paweł II beatyfikował ks. Romana Sitkę – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz siostrę Julię Rodzińską z pobliskiej Nawojowej.

Jan Paweł II w Starym Sączu

 

 

Bł. Roman Sitko – Rektor Seminarium Duchownego

 

 

 

Obraz kanonizacyjny Św. Kingi

 

 

 

 

 

„Wierzę w życie wieczne”. Dnia 16 lipca 1999 r. odszedł do wieczności śp. ks. Adam Stachoń – proboszcz w latach 1953-1973. Był bardzo zasłużony dla tutejszej wspólnoty parafialnej. Dnia 19 lipca odbył się Jego pogrzeb.

Wpis do kroniki parafialnej

 

W pogrzebie wziął udział J.E. Ks. Biskup Józef Gucwa i czterdziestu czterech kapłanów oraz sześć sióstr zakonnych. W imieniu parafii pożegnał zmarłego Pan Antoni Ruchała. Wokół trumny zebrała się licznie Rodzina, ministranci, których wzorowo prowadził oraz wierni.

Księża uczestniczący w pogrzebie ks. kan. Adama Stachonia

 

Ks. Biskup Józef Gucwa odprawia liturgię żałobną

 

 

 

 

Siostra Prowincjalna zmieniła siostrę Donatę Janik. Odeszła do Prowincji w Krakowie. Była to dobra siostra. Na jej miejsce przyszła siostra Renata Lachman.

W kościele Trójcy Świętej został zamontowany rzutnik na pieśni. Automatykę zaprojektował Pan inż. Marian Kulig. 

W tym roku parafia wzięła udział w konkursie „Nowy Sącz miastem kwiatów i zieleni”. Spośród parafii nasza zajęła pierwsze miejsce.

Jedno ze zdjęć z konkursu

 

 

 

 

 

W ostatnią niedzielę sierpnia, tj. 29.08 parafianie mogli zobaczyć figurę Boga Ojca, którą wyrzeźbił Pan Józef Ruchała. Do przewiezienia figury i jej montażu bardzo przyczynił się Pan inż. Marian Kulig.

Transport figury

 

Figura Boga Ojca w kościele Trójcy Świętej

 

 

 

 

Montaż figury Boga Ojca

 

 

 

We wrześniu i w październiku firma sądecka „Ciepłownik” zamontowała maszynę do podgrzania holu w kaplicy NSPJ i bł. Edmunda Bojanowskiego (dolny kościół). Pracami także kierował Pan inż. Marian Kulig, jak zwyczajnie, ofiarnie i bezinteresownie.

Dnia 17 listopada odbył się wspaniały wieczór aktorski, aktora scen warszawskich Pana Jerzego Zelnika.

 

 

 

 

 

 

 

Pan Jerzy Zelnik w towarzystwie Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Piotra Pawnika, Pani Prezes Bożeny Jawor i Ks. Proboszcza

 

W tym roku rekolekcje adwentowe przeprowadził ks. prof. dr hab. Antoni Żurek, które wspaniale przygotowały do roku jubileuszowego.

Panowie Paweł Ziaja i Tadeusz Ziaja wykonali wspaniałą szopkę przed kościołem oraz wymalowali na płótnie Święte Drzwi na frontonie nowego kościoła Trójcy Przenajświętszej. Obraz ten namalował Pan Paweł Ziaja. Wszyscy byli im wdzięczni za ten wspaniały pomysł.