Piórem 1973 r.

25 stycznia z woli Księdza Biskupa Ordynariusza Jerzego Ablewicza do parafii przyszedł nowy proboszcz ks. Michał Smolik. Parafia duchowo ułożona i dobrze prowadzona przez poprzednika, ks. Kan. Adama Stachonia, przychylnie i serdecznie przyjęła nowego proboszcza. W niedługim czasie został zatwierdzony przez Władze Miasta.
W atmosferze zaufania i serdeczności parafian rozpoczął pracę duszpasterską w Parafii Św. Rocha w Nowym Sączu – Dąbrówce. Od 1 stycznia 1973 r. parafia została włączona do miasta Nowego Sącza i stała się dzielnicą tego miasta otrzymując prawa miejskie.
Parafia mała, liczy zaledwie 1325 mieszkańców ale ofiarnych i dobrych. Nowy proboszcz spotkał się tutaj z wielką czcią i szacunkiem, bo każdego księdza tutaj szanują.
W pierwszych miesiącach pracy nie było nadzwyczajnych akcji, proboszcz zaczął poznawać parafię, wszędzie spotykał się z życzliwością.
Katechizacja dzieci odbywała się w pokoju na plebanii, proboszcz z pomocą Rady Parafialnej pomyślał o przebudowie stodoły na salę katechetyczną i zaraz przystąpiono do kupowania materiału a przebudowa zaczęła się około polowy sierpnia 1973 r. i na zimę sala katechetyczna stanęła w surowym stanie. Fundusz czerpano z normalnych składek z tacy niedzielnej.
W dniu 7 lipca miał miejsce tragiczny wypadek samochodowy jednego parafianina. Osierocił czwror dzieci.
We wrześniu odbyliśmy pielgrzymkę do Częstochowy, aby polecić się opiece Matce Najświętszej. Wzięła w niej udział grupa parafian, zwłaszcza młodzieży.