Piórem 1972 r.

Rok ten przeszedł pod znakiem różnych przeżyć i sensacji w życiu parafii. Wstrząsem dla parafian była ciężka choroba Proboszcza, ks. Adama Stachonia i trzy ciężkie operacje w szpitalu Narutowicza w Krakowie. Wierni modlili się gorliwie o jego powrót do zdrowia. Odprawiali w kościele nowenny (do M.B. Nieustającej Pomocy), pośpieszyli z hojną pomocą materialną. Proboszcz wrócił  11 dnia po operacjach, a za 4 dni odprawił Mszę. Wszyscy razem z nim uważali to za nadzwyczajną łaskę Bożą, również dla doktora, który operację przeprowadził i leczył, było to niezrozumiałe. Mimo to, dolegliwości pooperacyjne trwają nadal.

W czasie pobytu w szpitalu, jak również po powrocie z niego, Ks. Proboszcza wyręczał ks. Jan Cichy, wikariusz z Zawady koło Dębicy. Bardzo popularny, dobry kaznodzieja i katecheta. Kiedy w czerwcu na swoje życzenie został przeniesiony do Bochni w parafii powstał ferment. Niechętnie przyjęto nowego wikariusza, Ks. Mieczysława Głowę bardzo życzliwego proboszczowi, dobrego współpracownika i kaznodzieję.

Z życia religijnego należy odnotować I Komunię Św. dzieci, jak zawsze było to przeżycie miłe dla całej parafii.

I Komunia Św. 1972 r.

Pod koniec maja i odbył się i pomyślnie wypadł egzamin przedwizytacyjny dzieci z nauki religii, który z ramienia Ks. Biskupa przeprowadzał Ks. Jan Zieliński, proboszcz z Czarnej k/Dębicy. Solidnie do tego egzaminu przygotował dzieci ks. Jan Cichy.

Od 10-17 czerwca odbyły się rekolekcje trzeźwościowe, które prowadził O. Hadrian Nowicki, kapucyn. Mówił słabo, frekwencja była marna, więcej było widzów na filmach, które wyświetlał, niż na naukach. Około 80 osób złożyło przyrzeczenia abstynenckie od 0,5-3 lat lub na dłużej.

Ze względu na skutek choroby, ciężkich warunków i zamieszek w parafii, we wrześniu Ks. Proboszcz Adam Stachoń zrezygnował z Dąbrówki, poprosił o wolny rektorat kościoła Świętej Trójcy SS Klarysek w Starym Sączu. Parafianie nie mogą się z tym pogodzić, trochę im żal, trochę wstyd, że proboszcz od nich odchodzi. Pozostał jeszcze do wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa, która ma odbyć się 21-22 października. Wizytował będzie Ks. Biskup Sufragan Józef Gucwa. Przygotowania trwają, ludzie się cieszą, bo Ks. Bp Józef Gucwa jest im od wielu lat znany, często w tym kościele pracował, pomagał, uczył młodzież z Dąbrówki w Nowym Sączu.