Piórem 1970 r.

Miłym zjawiskiem życia religijnego w Dąbrówce jest liczny udział wiernych we Mszy Św. w dni powszednie. Bywa zawsze, nawet w czasie mroźnym zimowym od 30 do 50 ludzi i najmniej 8-14 chłopców (ministrantów przeważnie), którzy naprawdę się modlą. Również w niedzielnych Nieszporach liczny udział biorą mężczyźni i młodzież. Jednej niedzieli styczniowej zliczono i było 84 mężczyzn  (z młodzieżą męską, w wieku dorosłych i szkolnym) i 76 niewiast z dziewczętami.

Od roku jest wprowadzana trzecia msza św. w niedziele i święta. Ma to być młodzieżowa i szkolna, ale wielu starych przychodzi na godzinę 9-tą. Także kościół jest pełny. W zimie tłoczno. Suma o godzinie 1030 jest mniej uczęszczana.

Liczny udział biorą wierni w adoracja Najświętszego Sakramentu, tak w pierwsze niedziele miesiąca jak zwłaszcza w nabożeństwach 40-to godzinnych.

Do bardzo udanych należy zawsze Triduum stanowe matek przed Uroczystością Matki Bożej Gromnicznej. Po Mszy Św. odbywa się wywiadówka z nauki religii, co też powoduje liczniejszą frekwencję matek.

Nie udaje się Triduum dla dziewcząt, nie wiele lepiej dla chłopców i mężczyzn przed ich uroczystościami patronalnymi.

I Komunia Św. rok 1970

Ponieważ przewidziana była w tym roku renowacja Misji Świętych związana z rocznicą Nawiedzenia na wrzesień, rekolekcji wielkopostnych nie urządzono. Mimo to chyba wszyscy (z małymi wyjątkami, może 2%) przystępowali do Komunii Św. w czasie Świąt Wielkanocnych. W sam Wielki Czwartek rozdano ok. 700 Komunii Św. (na 1260 parafian).

Na Gorzkich Żalach zawsze był tak pełny kościół, że niepodobna było uklęknąć.

W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odbyła się miła uroczystość związana ze Złotym Jubileuszem Ojca Świętego Pawła VI. W jego intencji przystępowano do Sakramentów Świętych, na majówce odbyła się procesja z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W dniu 8 maja dzieci z klasy VII przystąpiły do Sakramentu Bierzmowania w kościele NSPJ.

Na uroczystość Bożego Ciała stawiane są zawsze piękne ołtarze procesyjne, z dużym nakładem finansowym i pracy.

31 maja odbyła się I Komunia Św. dzieci.

Dnia 16 sierpnia odbył się doroczny odpust parafialny na Św. Rocha z udziałem kilku tysięcy wiernych, również z sąsiednich parafii, a zwłaszcza z Nowego Sącza.

Sumę celebrował Prałat kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. Dr Jan Rzepa, przy pięknym ołtarzu polowym, a płomienne kazanie wygłosił proboszcz z Trzetrzewiny ks. Wicedziekan Stanisław Pieprznik. Sumista oświadczył przy obiedzie, że uroczystość tę w Dąbrówce zaliczy do najmilszych przeżyć w tym roku.

Starannie przygotowała się parafia do Rocznicy Nawiedzenia. Odbyła się Renowacji Misji Świętych od 6-11 września. Nauki misyjne głosił ks. Jan Guzikowski ze Zgromadzenia Księży Chrystusowców (Towarzystwo Chrystusowe SCHr). Chociaż jego nauki nie były tak udane, jak jego braci w zeszłym roku to wierni brali w nim liczny udział. Pięknie udekorowano kościół, plac wokół kościoła i postawiono taki sam ołtarz polowy, co był na dzień Nawiedzenia. Wierni ze wzruszeniem przeżywali samą rocznicę, nawet dzieci szkolne w wypowiedziach przypadkowych wspominały Nawiedzenie i rocznicę, jako najważniejsze wydarzenie ubiegłych 2 lat.

Ofiarność wiernych w tym roku zmalała, bo parafia została dotknięta klęską. Huragan w czerwcu, co nawet dachy niektórym pozdejmował, z gradem, zbił zboże a później powódź, która prowadziła klęskę na całe województwo, większą niż w roku 1934.