Odpust zupełny

Z okazji Święta Miłosierdzia dzisiaj o południa aż do północy w niedzielę można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami, za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum