Margaretki

APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA

Margaretka to grupa modlitewna składająca się z siedmiu osób. Każda z nich modli się w jeden wybrany dzień tygodnia w intencji kapłana. Forma modlitwy jest dowolna, może nią być: dziesiątek Różańca, Koronka Pokoju lub inna modlitwa.

Ta modlitwa to wyraz naszej odpowiedzialności nie tylko za drugiego człowieka, ale za cały Kościół. Jak mówił św. Jan Maria Vianney: „Kiedy chce się zniszczyć religię, zaczyna się od ataków na kapłanów, bo tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary i religii”. Wiemy doskonale, jak bardzo atakowana jest dziś wiara katolicka, a jak najlepiej ją zniszczyć? Niszcząc kapłanów!

Zapraszamy na Adorację Apostolstwa w każdy ostatni wtorek miesiąca, o 16.00 w okresie zimowym i o 17.00 w okresie letnim.

Modlimy się w intencji kapłanów:

– ks. Proboszcza Marcina, ks. Wojciecha, ks. prałata Józefa – kapłanów, którzy aktualnie posługują w naszej parafii,

– za kapłanów objętych codzienną modlitwą Apostolatu Margaretka,

–  za kapłanów którzy pracowali kiedyś w naszej parafii

– za pochodzących z naszej parafii

– za tych którzy prowadzili nas przez życie: udzielali sakramentów Świętych: Chrztu, Komunii Świętej, bierzmowania, małżeństwa  i tych, którzy odprowadzali naszych bliskich na cmentarz.

– za kapłanów za tych którzy przyczynili się do naszego nawrócenia

– za kapłanów którzy są słabi i nie potrafią wytrwać w powołaniu.

Dziś przeciwnicy kapłaństwa chętnie wypominają grzechy kapłanom. Generalizują. Każdy upadek nagłaśniają. Ktoś, kto na co dzień nie ma do czynienia z namiestnikami Chrystusa i nie podejmuje uczciwej refleksji nad tym, że w każdej grupie społecznej są tacy, którzy błądzą, może odnieść wrażenie, że rzeczywiście księża nie są nam potrzebni, że kapłaństwo to tylko „zawód”, jak każdy inny i do tego zawód, który „wyszedł z mody” i wcale nie jest już nam potrzebny.

Tymczasem jest wielu wspaniałych kapłanów, którzy poprzez swoją pracę – niesienie Chrystusa, przywracają nam sens życia! Dają nadzieję. Prowadzą do wieczności! To dzięki kapłanom możemy m.in. przyjąć chrzest i stać się dziećmi Bożymi; oczyścić się w sakramencie pokuty; przyjąć Komunię Świętą i dostać się prosto do… nieba!

 

HISTORIA APOSTOLATU MODLITWY ZA KAPŁANÓW MARGARETKA

Apostolat Margaretka został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

Obecnie Apostolat Margaretka, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach świata. W Kanadzie jest uważany przez biskupów, za jeden z dziesięciu głównych ruchów w Kościele. „Ten ruch jest łaską dla naszego Kościoła” – bp Gilles Cazabon z diecezji Saint-Jérôme. Apostolat Margaretka jest „niespodzianką Ducha Świętego” -bp Raymond Saint-Gelais z diecezji Nicolet.

Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomogło w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.

ROZWÓJ W POLSCE

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański.

Ze względu na wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć wspólnotowej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie spotkań i pielgrzymek w różnych miejscach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Wysokie Koło i inne). Powstało też wiele stron internetowych, które propagują ideę modlitwy w Margaretkach.

Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

 

Cele Apostolatu:

 • modlitwa za wybranego kapłana,
 • troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą,
 • współpraca między kapłanami i świeckimi,
 • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego.

 

 Logo Apostolatu  – jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Modlitwa – w Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Może to być dziesiątek Różańca, Koronka Pokoju, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub inna modlitwa.

Zadania osoby tworzącej Margaretkę:

 • Znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia Margaretki
 • Skontaktowanie się z wybranym księdzem
 • Podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób
 • Pamięć o składaniu życzeń kapłanowi (z okazji imienin, święceń itp.)

Wręczenie Margaretki kapłanowi

Grupa 7 osób tworząca Margaretkę winna skontaktować się z kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Można uczynić to w formie uroczystej lub zwyczajnie rozpocząć modlitwę ofiarowując kapłanowi wypełniony blankiet. Przyjęciu Margaretki warto nadać uroczystą formę, ponieważ wydarzenie to integruje i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy, jest też świadectwem dla wielu osób. Ponadto jest wyrazem wdzięczności ze strony kapłana wobec modlących się za niego osób.

Każdy dzień jest dobry, aby złożyć przyrzeczenie (jubileusz, imieniny, pielgrzymka, odpust). Jeśli to możliwe, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po kazaniu lub Komunii św., w wolności serca i w stanie łaski uświęcającej, składa przyrzeczenie (na głos lub cicho w sercu, razem lub osobno). Optymalną sytuacją jest, gdy kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej Margaretki Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy. Można posłużyć się formą:

Jako członek Apostolatu Margaretka, przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie, uroczyście przyrzekam modlić się w intencji ks. (imię), w wybranym dniu tygodnia do końca jego życia. Tak mi dopomóż Boże w Trójcy Jedyny, Maryjo Matko Kościoła i wszyscy święci. Amen.

Uwagi szczegółowe:

 • Ta sama osoba może należeć do kilku Margaretek, np. siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia.
 • Wraz ze śmiercią księdza rozpada się Margaretka. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już Margaretki.  Jeśli ktoś pragnie dalej się modlić, to bardzo dobrze, jednak czyni to nie na zasadzie obowiązku, lecz dobrowolności.
 • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to nie ma obowiązku zastępowania go inną osobą, wierzymy przecież w tajemnicę świętych obcowania, jednakże można to uczynić.

Modlitwy w intencji kapłanów

 • Modlitwa do Ducha Świętego
  Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
  Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
  Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
  Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
  Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
  i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
  i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
  Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
  by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
  Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
  Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

 • Modlitwa o uświęcenie kapłanów
  Boże Trzykroć Święty, Ty wybierasz i powołujesz ludzi, aby służyli Twojemu ludowi jako jego pasterze. Spójrz na wszystkich kapłanów Kościoła i odnów w nich łaskę Sakramentu Święceń. Niech Duch Święty, którym wówczas zostali napełnieni, ożywia w nich łaskę świętości, aby ich posługiwanie i życie było święte. Niech będą zapatrzeni w Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana i Dobrego Pasterza i naśladują Go sercem wspaniałomyślnym, czyniąc ze swojego życia dar dla Ciebie i dla Kościoła.
  Matko Najświętsza, Matko kapłanów, wstawiaj się za nimi u Twojego Syna.
  Do Niego oni należą! Spraw, aby byli święci sercem i ciałem oraz aby byli wierni powołaniu, jakim zostali obdarowani. Umacniaj tych, którzy są słabi i prowadź ich do Chrystusa! Poślij im dobrych aniołów, którzy ich podźwigną ze słabości. Uproś wszystkim głęboką wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość oraz głębokie poczucie świętości Boga i tego, co Boże. Amen.

 

 • Modlitwę św. siostry Faustyny (Dz 1052)
  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha Swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz. Amen.

 

 • Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem
  Panie Jezu, wraz ze świętym Janem Marią Vianneyem powierzamy Ci wszystkich kapłanów, tych, których znamy, których spotkaliśmy, tych, którzy nam pomagali, i których nam dajesz obecnie, jako naszych pasterzy.
  Ty wezwałeś każdego z nich po imieniu. Dziękujemy Ci za nich i prosimy Cię: zachowaj ich w wierności Tobie. Ty, który ich uświęciłeś, aby w Twoim imieniu pełnili dla nas posługę pasterską, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji.
  Niech Eucharystia, którą sprawują, umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata. Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia, aby wielbili Boga Ojca i uczyli nas prawdziwej drogi do świętości.
  Dobry Ojcze, wraz z nimi ofiarujemy się Chrystusowi dla dobra Kościoła. Niech żywy w nim będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Naucz nas szanować i kochać wszystkich kapłanów oraz przyjmować ich posługę jako dar pochodzący od Ciebie, abyśmy razem z nimi jeszcze lepiej służyli dziełu zbawienia wszystkich ludzi. Amen.

 

 • Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów
  Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i działali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Kościoła przyjmij nasze uwielbienie i dziękczynienie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Twojej miłości, aby ich kapłaństwo ujawniało Twoją obecność w Kościele. Ponieważ są naczyniami z gliny, modlimy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapieniach zostali zmiażdżeni. Spraw, by w wątpliwościach nigdy nie poddawali się rozpaczy, nie ulegali pokusom, by w prześladowaniach nie czuli się opuszczeni. Natchnij ich w modlitwie, aby codziennie żyli tajemnicą Twojej śmierci i zmartwychwstania. W chwilach słabości poślij im Twojego Ducha. Pomóż im wychwalać Twojego Ojca Niebieskiego i modlić się za grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, a przygnębionym i zrozpaczonym – uzdrowienie. Niech dar Maryi, Twojej Matki, dla Twojego ucznia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która uformowała Ciebie na swój ludzki wizerunek, uformowała ich na Twoje podobieństwo, mocą Twojego Ducha, na chwałę Boga Ojca. Amen.

 

 • Modlitwa św. Jana XXIII
  O Jezu, Wieczny Kapłanie, który zapaliłeś w świecie płomień nigdy nie gasnący! Dozwól uczestniczyć w niepokojach Twego Boskiego Serca tym, którzy zostali wybrani na pasterzy. Tym duszom szlachetnym, którym udzieliłeś pełni kapłaństwa, daj łaskę przynoszenia Ci zaszczytu w Twym świętym Kościele. Obok nich zaś pomnażaj nieustannie liczbę nowych i żarliwych apostołów Twego Królestwa, dla zbawienia wszystkich narodów.
  O Panie, spraw, aby w pokoju i pracy w niezamąconym ładzie, ludy i narody żyły w pomyślności, z Twym nie mającym granic błogosławieństwem, i aby Kościół Twój stale rozszerzał pomyślnie swoją zbawienną misję. Ocal, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twojemu: rządź nim i prowadź go po wieczne czasy. Amen.

 

 • Modlitwa Pawła VI
  O Panie, daj sługom Twoim serce, które obejmie całe ich wychowanie i przygotowanie. Niech będzie świadome wielkiej nowości, jaka zrodziła się w ich życiu, wyryła się w ich duszy. Serce, które byłoby zdolne do nowych uczuć, jakie Ty polecasz tym, których wybrałeś, by byli sługami Twego Ciała Eucharystycznego i Twego Ciała Mistycznego Kościoła. O Panie, daj im serce czyste, zdolne kochać tylko Ciebie taką pełnią, taką radością, taką głębokością, jakie wyłącznie ty potrafisz ofiarować, kiedy staniesz się wyłącznym, całkowitym przedmiotem ludzkiego serca. Serce czyste, które by nie znało zła, chyba tylko po to, by je rozpoznać, zwalczać i unikać, serce czyste jak dziecka, zdolne do zachwytu i do bojaźni.
  O Panie, daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje, na wszelkie małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie. Serce wielkie, zdolne równać się z Twoim i zdolne pomieścić w sobie rozpiętość Kościoła, rozpiętość światła, zdolne wszystkich kochać, wszystkim służyć, być rzecznikiem wszystkich. Ponadto, o Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe stawić czoła wszelkim trudnościom, wszelkim pokusom, wszelkim słabościom, wszelkiemu znudzeniu, wszelkiemu zmęczeniu, serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim, których utożsamiłeś z sobą.
  W końcu, o Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości, to znaczy zdolne rozumieć, akceptować, służyć i poświęcać się, zdolne być szczęśliwym, pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.

 

 • Modlitwa św. Piusa X
  O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzania Swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do Swoich apostołów: „Żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, by wysłał robotników na żniwo Swoje”.
  Oto, przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy Cię usilnie: racz wysłać robotników na żniwo Swoje, wyślij godnych kapłanów do świętego Swojego Kościoła. Daj, Panie, aby wszyscy, których od wieków do Swej świętej służby wezwałeś, głosu Twego chętnie słuchali i z całego serca za nim postępowali; strzeż ich od niebezpieczeństw świata, udziel im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i mocy, ducha wiedzy i pobożności i napełnij ich duchem Swej świętej bojaźni, ażeby łaską kapłaństwa obdarzeni, słowem i przykładem nauczali nas, postępować drogą przykazań Twoich i doprowadzili nas do wiecznie błogiego połączenia się z Tobą.
  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 • Modlitwa św. Jana Pawła II
  Panie, Ty pragnąłeś zbawić ludzi i dlatego założyłeś Kościół jako wspólnotę braci zjednoczonych w Twojej miłości. Nie przestawaj nawiedzać nas i powoływać tych, których wybrałeś, aby byli głosem Twojego Ducha Świętego, zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Wyjednaj nam u niebieskiego Ojca duchowych przewodników, których potrzebują nasze wspólnoty: prawdziwych kapłanów żywego Boga, którzy oświeceni Twoim słowem, będą umieli mówić o Tobie i uczyć innych, jak rozmawiać z Tobą.
  Pozwól wzrastać swojemu Kościołowi, mnożąc w nim osoby konsekrowane, które powierzają wszystko Tobie, abyś Ty mógł wszystkich zbawić. Niech nasze wspólnoty sprawują ze śpiewem i uwielbieniem Eucharystię jako ofiarę dziękczynienia za Twoją chwałę i dobroć, niech wychodzą na drogi świata, aby głosić radość i pokój – cenne dary Twojego zbawienia.
  Spójrz, o Panie, na całą ludzkość i okaż miłosierdzie tym, którzy szukają Cię przez modlitwę i prawe życie, ale jeszcze Cię nie spotkali: objaw się im jako Droga, która prowadzi do Ojca, jako Prawda, która wyzwala, jako Życie, które nie ma końca. Pozwól nam, Panie, żyć w Twoim Kościele w duchu wiernej służby i całkowitego poświęcenia, aby nasze świadectwo było wiarygodne i owocne. Amen.

 

 • Modlitwa św. Urszuli Ledóchowskiej
  O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.
  Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.
  Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu. Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen

 

 • Modlitwa Marty Robin (autorstwa L. M. Claret de la Touche)
  O Jezu, Najwyższy Kapłanie, Boski Arcykapłanie!
  Ty, który w niewypowiedzianym porywie miłości do ludzi pozwoliłeś, by z Twego Najświętszego Serca wytrysnęło kapłańskie chrześcijaństwo, zechciej nadal przelewać, coraz obficiej w twych kapłanach orzeźwiające, uświęcające i przebóstwiające strumienie nieskończonej miłości.
  Żyj w nich, tak jak żyłeś w Twej Najdroższej Betanii. Spraw, by utożsamili się z Tobą, przemień ich wszystkich w Ciebie… Uczyń ich świętymi i boskimi jak Ty. Uczyń ich przez Twoją łaskę doskonałymi narzędziami Twego Miłosierdzia i Twojej Miłości…
  Działaj w nich, razem z nimi i poprzez nich, i spraw, aby cali odziani Tobą przez wierne naśladownictwo Twoich wspaniałych cnót, dokonywali wszyscy, w Twoje imię i mocą Twojego Ducha, dzieł, które Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
  O Jezu, powróć do nas, króluj nad nami poprzez Twoich kapłanów.
  Odżyj w nich prawdziwie, całkowicie, przedłużaj samego siebie poprzez nich
  i na nowo przebiegnij świat nauczając, przebaczając, pocieszając,
  błogosławiąc, uświęcając, zbawiając, zawiązując na nowo więzi Miłości między Sercem Boga i sercem człowieka.

 

 • Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy:
  Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
  Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże
  Duchu Święty, Boże
  Święta Trójco, jedyny Boże
  Jezu, Kapłanie na wieki
  Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka
  Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą
  Jezu, Kapłanie wielki
  Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty
  Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony
  Jezu, Kapłanie naszego wyznania
  Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien
  Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku
  Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych
  Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany
  Jezu, Kapłanie wierny
  Jezu, Kapłanie miłosierny
  Jezu, Kapłanie dobroczynny
  Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi
  Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały
  Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba
  Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na wysokości
  Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed obliczem Boga
  Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i żywą
  Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią swoją
  Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako ofiarę i hostię dla Boga
  Jezu, Ofiaro Boga i ludzi
  Jezu, Ofiaro święta
  Jezu, Ofiaro niepokalana
  Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga
  Jezu, Ofiaro przejednania
  Jezu, Ofiaro uroczysta
  Jezu, Ofiaro chwały
  Jezu, Ofiaro pokoju
  Jezu, Ofiaro przebłagania
  Jezu, Ofiaro zbawienia
  Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga
  Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła
  Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana
  Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki
  Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
  Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
  Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
  Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła
  Od grzechu świętokradztwa
  Od ducha niepowściągliwości
  Od pogoni za pieniądzem
  Od wszelkiej chciwości
  Od złego używania majątku kościelnego
  Od miłości świata i jego pychy
  Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic
  Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje
  Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem
  Przez Twego kapłańskiego ducha
  Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego
  Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną
  Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu odnawianą
  Przez Boską władzę, którą jako jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich kapłanów
  Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
  Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,
  Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
  Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać raczył,
  Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
  Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,
  Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
  Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,
  Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
  Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,
  Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy,
 • Módlmy się:Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Codziennie marnujemy tyle możliwości na modlitwę. Modlitwa bowiem to nie tylko formułka czy trwanie przed Panem w sposób fizyczny. Możemy oddawać Bogu swoją codzienność, trudy i radości dnia i wiązać je w bukiety modlitwy. Można westchnąć do Anioła Stróża kapłana, za którego się modlimy. Każdego wieczora dziękując za przeżyty dzień, dziękując za udzielony temu człowiekowi dar kapłaństwa proszę jego Anioła Stróża o opiekę nad nim kolejnego dnia i dobrą noc.

Nie ustawajmy więc w modlitwie za kapłanów.