Lektorzy

Po co potrzebny jest lektor?

Pan Bóg napisał do każdego człowieka wspaniały list – Pismo Święte. Kościół z wielkim szacunkiem odnosi się do Słowa Bożego, ponieważ czerpie z niego wiarę i naukę niezbędną do życia. Dlatego w czasie każdej Mszy Świętej karmieni jesteśmy przez Boga zarówno Jego Ciałem jak i Jego Słowem.

 

Dlatego też wielka jest rola lektora, którego głównym zadaniem jest odczytywanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Może on także podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm.

O czym musi pamiętać lektor?

Lektor, inaczej ministrant słowa, musi pamiętać, że jest specjalnym narzędziem Boga przemawiającego do człowieka, że jest on pierwszym słuchaczem Słowa Bożego. Dlatego przekazując innym Słowo Boże podczas liturgii, sam powinien najpierw starać się je zrozumieć i odnieść je do siebie samego.

Jak zostać lektorem?

Lektorem nie zostaje się od razu. Posługę słowa poprzedzają zwykle lata ministrantury, a ostatnim etapem przygotowania jest kurs lektorki organizowany w dekanacie. Każdy, nawet jeśli nie był ministrantem, a chce zostać lektorem, w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do Księdza Opiekuna.

Spotkania lektorów?

W naszej parafii spotkania dla lektorów odbywają się w piątki bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej. Spotkania  lektorów mają charakter formacyjny, ćwiczeniowy oraz pozwalają ustalić pewne funkcje lektorów podczas różnych wydarzeń kościelnych.

Dołącz do naszej drużyny!!!
Przyjdź na zbiórkę i zapisz się na kandydata,
by być lektorem!!!

Zbiórki – piątek każdego miesiąca!!!

WARTO WIEDZIEĆ I ZNAĆ !!!

DEKALOG LEKTORA
  1. Nie wychodź do czytania bez przygotowania.
  2. Upewnij się lub uzgodnij z celebransem, jaki tekst jest w danym dniu czytany podczas liturgii.
  3. To, czego sam nie zrozumiałeś czytając na próbie, nie możesz odczytywać innym.
  4. Przygotowując tekst przeczytaj go głośno i ze zrozumieniem, a nie tylko pobieżnie i cicho.
  5. Przed wyjściem do ołtarza zadbaj o odpowiednie skupienie i wygląd zewnętrzny (obuwie, alba, ręce).
  6. Posługę słowa poprzedź modlitwą.
  7. Podchodząc do ambony uczyń to z powagą właściwą liturgii i sprawdź ustawienie mikrofonu na ambonie .
  8. Czytaj wyraźnie i ze spokojem.
  9. Potknięcie nie jest powodem do wpadania w panikę i przyśpieszania, weź głęboki oddech i kontynuuj czytanie.
  10. Nie czytasz tylko dla siebie, służysz wspólnocie i pragnij dotrzeć do wszystkich obecnych na kościele.
Hymn LSO

1. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie,
To nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
I świecić jak słońce jasno.

2. Naprzód przebojem młodzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim bój nasz zastęp wyruszy.

3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie,
Podnosząc w górę swe czoła.
Przed nami życie rozkwita w wiośnie,
Odważnie, bo Jezus woła.


Modlitwa przed Mszą Świętą
Oto jestem Panie Boże mój, * aby służyć Tobie. * Uczyń moje serce czystym, * a ręce ofiarnymi, * abym z radością stanął przed Twoim ołtarzem.

Modlitwa po Mszy Świętej
Bądź uwielbiony Boże Ojcze, * za ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, * w której mogłem uczestniczyć. * Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. * Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.