Koło Nauczycieli i Wychowawców

W naszej parafii już od roku 1990 działa Koło Nauczycieli i Wychowawców, do którego należą nauczycielki pracujące w różnych szkołach na terenie Nowego Sącza, w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu „Ochronka” im. bł. Edmunda Bojanowskiego oraz nauczycielki – emerytki. Koło zostało powołane z inicjatywy Księdza Prałata Józefa Janasa. Głównym powodem jego utworzenia było ponowne wprowadzenie religii do polskich szkół. W ramach Koła powstała pierwsza i jedyna wówczas Róża Żywego Różańca Świętego Nauczycieli w naszym mieście.

Obecnie Koło liczy 30 osób. Spotkania odbywają się kilka razy w roku. Rozpoczynają się udziałem w uroczystej Mszy Świętej z homilią, po czym wybrana osoba prezentuje swój referat, wokół którego toczy się następnie dyskusja. Do tej pory poruszane tematy dotyczyły m.in.:

  • „Historii różańca świętego” (Pani Stanisława Gomulec);
  • „Zagrożeń duchowych dzieci w czasopismach, filmach i bajkach” (Pani Wioletta Pasek);
  • „Problemów związanych z rozwojem nauk biologicznych i medycznych” (Pani Agata Tomaszek);
  • „Matki Urszuli Ledóchowskiej” (Pani Agnieszka Zaremba);
  • „Duchowości życia św. Kingi przejawiającej się w konkretnych postawach i pielęgnowanych przez nią cnotach” (ks. Piotr Zawiślak);
  • „Rysu eschatologicznego w encyklice Deus Caritas Est” (s. Jozuela Zima);

W czasie trwania pandemii spotkania zostały zawieszone. Natomiast w latach wcześniejszych w ramach formacji duchowej były zapraszane różne osoby, które w formie wykładu prezentowały wybrane zagadnienia – ks. dr hab. Janusz Królikowski („Rok Świętego Pawła”), ks. dr Marcin Kokoszka („Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu”) oraz Pani Agata Piwowar, która przez kilka lat pracowała w Afryce jako świecka misjonarka. Ponadto były również wyświetlane filmy religijne, np. „Prymas, trzy lata z tysiąca” czy „Złodziej w sutannie”. Oprócz tego, co pewien czas były organizowane przez Księdza Prałata Józefa Janasa dla naszej grupy wyjazdy do m.in. Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem, Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II OPOKA w Starym Sączu oraz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu.

Członkowie Koła troszczą się bardzo o własny rozwój duchowy i swoją modlitwą otaczają współpracowników oraz podopiecznych.