Jak przeżyć Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną oraz jak podjąć projekt “OCALENIE”

W Wielką Sobotę godz. 1500 zapraszamy do duchowego uczestnictwa w kolejnym dniu Nowenny do Miłosierdzia Bożego . O  godz. 1800 rozpocznie się Wigilia Paschalna.

Materiały:
Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna

Po „Wielkiej Pokucie”, „Różańcu do Granic” i „Polsce pod Krzyżem” rusza projekt „OCALENIE” – jako pomoc dla wszystkich na obecne czasy, by ratować dusze w wymiarze wiecznym oraz zdrowie i życie w wymiarze doczesnym. Projekt „Ocalenie w Miłosiernym Sercu Pana Jezusa i Niepokalanym Sercu Maryi” obejmuje m.in. całodniowy post i pokutę w Wielki Piątek i w tym dniu trwanie pod Krzyżem od godz. 15:00 do 16:00 (poprzez transmisję) oraz odprawienie w domach 9-dniowej nowenny do Miłosierdzia Bożego, a po Święcie Miłosierdzia (od 20 kwietnia) 33-dniowego przygotowania do oddania się Maryi w Niewolę Miłości. Wszelkie potrzebne materiały i pełne informacje do pobrania pod niebieskim słowem: “OCALENIE”
G
orąco zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy !!!