Informacje odnośnie Mszy i spowiedzi

1. Zgodnie z dekretem ks. Biskupa wewnątrz kościoła może przebywać maksymalnie 5 osób (wliczając siostry zakonne i tylko osoby, które zamówiły Mszę św.). Dlatego na każdą Mszę św. do kościoła może przyjść tylko jedna osoba z danej intencji po uprzednim zgłoszeniu u Ks. Proboszcza.

2. W związku z ograniczoną liczbą wiernych w kościele od przyszłej niedzieli (5 kwietnia) do odwołania Msze św. w niedziele będą o godz. 7:30, 9:30, 11:00 i 17:00. Intencja z Mszy o 12:30 będzie odprawiana o godz. 17:00. 

3. Od poniedziałku (30 marca) Msze św. wieczorne w dni powszednie o godz. 18:00. Zachęcamy do duchowej łączności poprzez radio i stronę parafialną. Prosimy rodziców o dopilnowanie swoich dzieci, aby wraz z nimi przeżywały Mszę świętą.

4. Spowiedź od poniedziałku (30 marca) do soboty (4 kwietnia) od godz. 17:00 do 17:50. Prosimy, aby w kościele w czasie sakramentu pokuty nie przebywało więcej niż 5 osób. Starajmy się zachować bezpieczną odległość.

5. Przyjmujmy Komunię św. duchową, która jest wkomponowana w całość przeżycia Mszy św. Do transmisji religijnej należy przygotować się wewnętrznie i zewnętrznie, czyli zadbać o wyłączenie telefonu, porządek w pokoju, nie mówiąc o znakach religijnych. Przed Mszą św. można odmówić jedną z ulubionych modlitw przed Komunią, a w chwili jej rozdawania w kościele. upokorzyć się przed Panem Jezusem, wyznać Mu miłość i przyjąć do duszy.

6. Codziennie o godz. 20:30 przez cały czas epidemii my kapłani modlimy się na różańcu w kaplicy Św. Rodziny na plebanii, a siostry służebniczki w swoim domu zakonnym. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę w swoich domach.