Historia piórem pisana – rok 1969

Rok Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w parafii Dąbrówka

Rok 1969 był rokiem wielkich przeżyć religijnych w parafii. Na początku roku, 26 stycznia w Farze Nowosądeckiej odbyła się konsekracja ks. Józefa Gucwy, który tak często pomagał w spowiedzi świętej, wygłaszał kazania w Dąbrówce, uczył młodzież z parafii. W uroczystości tej brało udział bardzo wielu parafian z Dąbrówki. Konsekrował Ordynariusz Tarnowski ks. Biskup Jerzy Ablewicz a współkonsekratorami byli biskupi: Jan Obłąk i Piotr Bednarczyk. Radość z tej uroczystości w parafii była wielka.

Cały rok był oczekiwaniem na Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. O łaski nawiedzenia, o szczęśliwy przebieg uroczystości modlono się w parafii przy każdej sposobności. Znalazło to echo nie tylko w katechizacji i kazaniach, ale w domowych, rodzinnych modlitwach….

czytaj dalej>>