Historia Piórem Pisana

Prezentujemy kolejne roczniki Kroniki Parafialnej, lata 1996-1999.