Historia Piórem Pisana

Zachęcamy do zapoznania się Kroniką Parafialną lat 1991-1995. To czas budowy naszego kościoła, konsekracji, pierwszych nabożeństw, wystrojów, uroczystości w kościele wybudowanym dzięki pracy, życzliwości i ogromnej ofiarności Parafian.

Historia piórem pisana >>