HIOB Drama ze Starego Testamentu

Grupa Teatralna “Magnificat” im. Św. Jana Pawła II  i Chór im. Św. Rocha zaprasza na występ 2.04.2023 r. w Sali Teatralno-Kinowej.