Grupa młodzieżowa JP2

Po co być w grupie?

Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Żeby móc się rozwijać i pełniej żyć, potrzebujemy siebie nawzajem. Młodzi ludzie odczuwają głęboką potrzebę obecności Panu Bogu w ich życiu. Dlatego w naszej parafii od września 2013 roku powstała i działa Grupa Młodzieżowa, która za patrona obrała sobie św. Jana Pawła II.

W naszej młodzieżowej wspólnocie chcemy przede wszystkim umacniać nasze więzi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Przynależność do Grupy Młodzieżowej JP2 pomaga nam pokonywać egoizm, a wspólna modlitwa i wspólne działanie uczy nas pracy zespołowej, kształci umiejętność komunikowania się i umożliwia wzajemne uczenie się od siebie.

Kierujemy się mottem naszego patrona
św. Jana Pawła II:

„Musicie od siebie wymagać,
nawet gdyby inni od Was nie wymagali”


Co robimy?

Chcemy twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość dlatego spotykamy się regularnie w każdy piątek i nie tylko, aby wzajemnie się ubogacać, dzielić swoim życiem, modlić się za siebie, wzajemnie sobie pomagać, omawiać różne tematy, a przede wszystkim coraz lepiej poznawać Pana Boga.

Nasza Grupa Młodzieżowa JP2 stara się aktywnie włączać w życie parafii. Oprócz cotygodniowych spotkań organizuje w pierwsze i trzecie piątki miesiąca Msze św. młodzieżowe i adoracje, czuwania modlitewne i wieczory uwielbienia, drogi krzyżowe,  przedstawienia teatralne, prace ręczne, odwiedziny chorych przy okazji świąt. Nie brakuje też wspólnego oglądania filmów. Jest także czas na wspólne wyjście do kina czy inne wyjazdy choćby na lodowisko oraz wiele ciekawych i ubogacających wyjazdów i pielgrzymek, w tym zagranicznych.

Kartki świąteczne
Misterium Męki
Oaza na Słowenii
Oaza na Węgrzech

Czy warto?

Papież Franciszek podczas Światowych dni młodzieży w Krakowie powiedział: „Współczesny świat nie potrzebuje młodych «kanapowych» , ale młodych ludzi w butach, najlepiej w butach wyczynowych. Świat, który akceptuje tylko na boisku graczy czołowych, nie ma tam miejsca dla rezerwowych. Dzisiejszy świat chce od młodych, aby byli aktywnymi bohaterami historii”.

Pamiętaj: Bóg liczy na Twój młodzieńczy zapał! Jako młodzi ludzie nie chcemy przespać swojego życia. Wręcz przeciwnie! Chcemy być wiernymi świadkami Chrystusa, nie cofając się nigdy przed przeszkodami, ale zawsze idąc do przodu pod prąd – do czego zachęcał nasz patron św. Jan Paweł II.

W naszej grupie mile widziany jest KAŻDY młody człowiek, który pragnie odkrywać siebie, swoje talenty, swoje powołanie, który chce całym swoim życiem służyć Bogu i Kościołowi.

Spotkania formacyjne w piątki o godz. 19:30 w salce młodzieżowej,
a w pierwsze i trzecie piątki miesiąca na Mszy św. młodzieżowej
o godz. 19:30 (czas letni) lub 18:30 (czas zimowy)!