Wycieczka Chóru św. Rocha do Jamnej

26 maja 2018 r. w Dzień Matki członkowie Chóru św. Rocha wybrali się na wycieczkę do Jamnej.