Krzyż Zasługi – Ks. Józef Janas

W dniu 20.08.2023 r. o godzinie 7.30 (przed Mszą Św.) Ksiądz Prałat został odznaczony Krzyżem Zasługi. Odznaczenie Prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudy, wręczył oddelegowany Pan Minister Arkadiusz Mularczyk.

Prezydenckie Odznaczenie zostało przyznane za wieloletnie zasługi w budowaniu Parafii Osiedla Dąbrówka i Miasta Nowego Sącza, na wniosek Zarządu Osiedla, TKKF oraz mieszkańców.

 

 Krzyż Zasługi – to polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy[1] z dnia 23 czerwca 1923[2] roku i nadawane do chwili obecnej.

 

Lata 1923–1945

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Lata 1944–1992

Krzyż Zasługi został przejęty dekretem PKWN z dnia 22 grudnia 1944 roku do systemu odznaczeń Polski Ludowej, następnie potwierdzony w ustawie z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach jako odznaczenie, które nadawane jest osobie zasłużonej w pracy zawodowej lub w działalności społecznej. Krzyż nadawany był początkowo przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej, następnie przez Prezydenta RP (1947–1952), Radę Państwa (1952–1989) i ponownie Prezydenta RP (po 1989).

Obecne zasady nadawania

Według ustawy z 1992, Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

  • ofiarną działalność publiczną,
  • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata; odstępstwa są dopuszczalne wyjątkowo. Nadawany jest przez Prezydenta RP.