Uwielbienie Jezusa ze Świętymi 2017

SIŁA ŚWIĘTOŚCI

            Osiem krótkich wskazówek. Ośmioro osób, które dały przykład. Ubóstwo to Królestwo, płacz jest pocieszeniem, cichość, sprawiedliwość, miłosierdzie, czystość i pokój są miarą wielkości, a prześladowanie daje największą nagrodę. Proste. W prostocie tkwi siła świętości! Te słowa wybrzmiały w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych w naszym parafialnym kościele pw. Trójcy Świętej.

Przez Wieczór Uwielbienia ze Świętymi przeprowadzili nas św. Siostra Faustyna, Matka Teresa z Kalkuty, św. Maria Goretti, Dzieci Fatimskie, św. Jan Paweł II, bł. Jerzy Popiełuszko, św. Roch, św. Ojciec Pio, a ziemską posługę spełnili ks. Piotr wraz z grupą młodzieżową. O godzinie 19:30 punktualnie wybrzmiały błogosławieństwa, w wykonaniu zespołu młodzieżowego. Unaocznieniem świętości były relikwie oraz młodzież która wcieliła się w role poszczególnych świętych. Profesjonalne kostiumy oraz postawa młodych aktorów z grupy św. Jana Pawła były godne podziwu. Krótkie życiorysy pozwoliły poznać drogę jaką musieli pokonać nasze siostry i bracia w Chrystusie. Wspólna modlitwa i śpiew, ucałowanie relikwii, uwielbienie Boga. Nie był to przypadkowy czas i miejsce. Świętość to życie, przeciwieństwo zła, które czai się za każdym rogiem. Świętość to nagroda, którą możemy otrzymać tu i teraz na wyciągnięcie ręki! Wieczór uwielbienia ze Świętymi na pewno nas do tego celu przybliżył i pokazał w jak prosty sposób można otrzymać moc do bycia świętym!

Kinga Łęczycka