Misterium Męki Pańskiej 2016

Misterium Męki Pańskiej

21 i 22 marca mieliśmy możliwość wystawienia Misterium Męki Pańskiej.  Przygotowania rozpoczęły się już na początku lutego. Misterium było ogromnym przedsięwzięciem, w którym zaangażowanych było  łącznie ok. 50 osób.  Chcieliśmy jak najtrafniej ukazać cierpienia Zbawiciela, ale również osób, które towarzyszyły Mu w drodze na Golgotę, głównym celem  było jak najlepsze przeżycie duchowe zarówno widzów, jak i nas – osób grających.