Uczczenie 100-lecia niepodległości 2018

Przed 100 laty otrzymaliśmy wielki dar, dar wolności, niepodległości. Polski naród wygrał bo był wspólnotą, walczył razem ponad podziałami. W celu uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w naszej parafii odbyła się ‘Wieczornica Patriotyczna’ przygotowana przez Chór św. Rocha i przy udziale młodzieży z Grupy JP2, a także młodzi wzięli udział w Marszu Niepodległości w Warszawie.