Duszpasterze

Obecnie duszpasterzami w naszej parafii są:

Ks. mgr Marcin Zawiślak, kanonik honorowy kapituły limanowskiej – proboszcz

Pochodzi z parafii Łużna, ur. 25.09.1967 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał  w 1993 r.
W parafii Św. Rocha od 2023 r.

 

 

Ks. mgr Józef Janas, kanonik honorowy kapituły nowosądeckiej – senior

Pochodzi z parafii Laskowa, ur. 14.03.1953 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał  w 1978 r.
W parafii Św. Rocha od 1987 r., proboszcz od 1991 do 2023 r.

 

Ks. mgr Wojciech Wolak – wikariusz

Pochodzi z parafii MBNP w Mielcu, ur. 23.04.1970 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 1998 r.
W parafii Św. Rocha od 2020 r.

 

 

DUSZPASTERZE POSŁUGUJĄCY W NASZEJ PARAFII

Księża proboszczowie i rektorzy:
ks. Marcin Kołodziej – 1918-1923
ks. Michał Kuc – 1923-1951
ks. Stanisław Nykiel – 1951-1952
ks. Józef Śledź – 1952-1953
ks. Adam Stachoń – 1953-1973
ks. Michał Smolik – 1973-1991
ks. Józef Janas – 1991-2023

Księża wikariusze:
ks. Waldemar Patulski – 1991-1993
ks. Jerzy Zoń – 1993-1996
ks. Mariusz Żaba – 1996-1998
ks. Grzegorz Olszak – 1998-2003
ks. Rafał Stós – 2003-2006
ks. Tomasz Franczak – 2004-2007
ks. Tomasz Szewczyk – 2006-2013
ks. Rafał Jagoda – 2007-2010

ks. Paweł Pająk – 2010-2014
ks. Piotr Zawiślak – 2013-2020
ks. Szymon Ćwik – 2014-2017
ks. Sebastian Śmiałek -2017-2019
ks. Mariusz Semla – 2019-2020
ks. Wojciech Wolak – 2020-
ks. Maciej Dadał – 2020-2023