Duszpasterze

Duszpasterzami w naszej parafii są:

 

Ks. Proboszcz – Józef Janas.

Pochodzi z Laskowej, ur. 14.03.1953 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał  w 1978 r.
W parafii Św. Rocha od 1987 r.
Nominacja na proboszcza parafii w 1991 r.

 


 

 

Ks. Wikariusz Piotr Zawiślak

Pochodzi z Jodłowej, ur. 19.07.1984 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 2010 r.
W parafii Św. Rocha od 2013 r.

 


 

 

Ks. Wikariusz Sebastian Śmiałek

Pochodzi z Krzyżanowic k. Bochni, ur. 10.04.1992 r.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 2017 r.
W parafii Św. Rocha od 2017 r.