Aktualności

śp. Maria Gargula

Zmarła nasza droga siostra w Chrystusie, śp. Maria Gargula. Msza św. żałobna odbędzie się  25 października w poniedziałek o godzinie 1400 w kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 1330.

śp. Helena Kościsz

Zmarła nasza droga siostra w Chrystusie, śp. Helena Kościsz. Msza św. żałobna odbędzie się  22 września o godzinie 1400 w kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 1330.

śp. Stanisław Maślanka

Zmarł nasz drogi brat w Chrystusie, śp. Stanisław Maślanka. Msza św. żałobna odbędzie się  9 września, w czwartek, o godzinie 1400 w kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 1330.

śp. Kacper Basta

Zmarł nasz drogi brat w Chrystusie, śp. Kacper Basta. Msza św. żałobna odbędzie się  6 września o godzinie 1200 w kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 1130.

śp. Andrzej Cieślicki

Zmarł nasz drogi brat w Chrystusie, śp. Andrzej Cieślicki. Msza św. żałobna odbędzie się  21 sierpnia na cmentarzu w Rdziostowie, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe.

śp. Dawid Miechur

Zmarł nasz drogi brat w Chrystusie, śp. Dawid Miechur. Msza św. żałobna odbędzie się  22 maja o godzinie 900 w kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe.