Caritas

Oddział parafialny Caritas przy parafii Św. Rocha działa pod przewodnictwem ks. Prałata Józefa Janasa. Działalność naszego Caritas opiera się na pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym, w ramach bezinteresownej miłości.

W tramach pomocy duchowej prowadzimy Apostolstwo Modlitwy w pierwsze poniedziałki miesiąca. Jest to godzinna adoracja przed Mszą Św. Organizujemy Różaniec w tygodniu Miłosierdzia oraz Dzień Chorych, w ramach którego wysyłamy listy z życzeniami i odwiedzamy chorych w domu, rozdajemy kalendarze, pomagamy w uczestniczeniu we Mszy Św.

Uczestniczymy raz w roku w rekolekcjach dla oddziałów Caritas w diecezji oraz dniach skupienia modlitewnego dla członków oddziałów Caritas.

W ramach pomocy materialnej rozpoznajemy sytuację rodzinną u osób potrzebujących poprzez spotkania i wywiady środowiskowe.  Organizujemy paczki Mikołajowe dla chorych, paczki świąteczne na Boże Narodzenie i Święta Wielkanocne.

W ramach akcji zbiórkowej rozprowadzamy świece wigilijne i baranki wielkanocne, znicze w listopadzie.

Korzystamy ze zbiórek do skarbonek w kościele. Prosimy o pomoc finansową zakłady pracy na terenie parafii, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Z zebranych pieniędzy fundujemy obiady dzieciom z rodzin o trudnych warunkach materialnych, dofinansowujemy do wycieczek i półkolonii w szkole i oazę wakacyjną dla dzieci potrzebujących pomocy.

Pomagamy w zakupie podręczników dla dzieci, leków dla osób chorych, opału lub żywności. W ramach nadwyżek żywności z Unii Europejskiej rozprowadzaliśmy żywność dla rodzin wielodzietnych lub samotnych oraz prowadziliśmy dokumentację tej akcji.

Tyle pomożemy na ile są hojne i miłosierne serca parafian, których zachęcamy do opieki i pomocy bezinteresownej w rodzinie i sąsiedztwie. W każdym roku są różne potrzeby w parafii, na które musimy zwracać uwagę. Dlatego prosimy parafian o informowanie nas o sytuacjach trudnych w naszej parafii.

Patronami naszego Oddziału Caritas jest Św. Brat Albert i Matka Teresa z Kalkuty.

Wykonanie Urszula Kościsz