Caritas

Parafialny Oddział Caritas –
przy Parafii Św. Rocha w Nowym Sączu

 

 

 

 

Przewodniczący Parafialnego Oddziału Caritas – ks. Proboszcz Marcin Zawiślak

Zastępca – Anna Wolak

Skarbnik – Kinga Stężowska

Protokolant – Aneta Zaryczny

Członkowie:

 • Urszula  Kościsz
 • Henryka Wojtas
 • Ewa Smaga
 • Danuta Gruca
 • Antonina Zarotyńska
 • Czesława Cabak

Caritas Dąbrówka uruchamia telefon do kontaktu osobom potrzebującym i tym, którzy chcą pomóc.

W naszej parafii jest wiele osób, do których nie docieramy, ponieważ nie wiemy, że są w potrzebie. Najczęściej w cichości i skrytości przeżywają swoje troski.

DROGI PARAFIANINIE

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń 794 483 598. Nie zwlekaj i podziel się z nami swoim problemem.
Razem z Caritasem będzie łatwiej sprostać potrzebom poprzez wsparcie finansowe, rzeczowe i przede wszystkim – modlitwę.

DROGI OFIARODAWCO

Chcesz pomóc zadzwoń – 794 483 598.  Nie zwlekaj i podziel się swoim dobrem. W podziękowaniu ofiarujemy Ci swoją modlitwę a cierpienie chorych i potrzebujących niech wyjedna dla Ciebie wszelkie łaski u Boga.
Do numeru telefonu podłączony wkrótce zostanie rachunek bankowy, na który będzie można przekazać pomoc finansową dla potrzebujących naszej parafii.


 

Caritas znaczy miłość – miłość miłosierna

Patronalne Święto Caritas przypada w Drugą Niedzielę Wielkanocną, czyli w Święto Bożego Miłosierdzia.

Patronami naszego Oddziału Caritas jest Św. Brat Albert i św.  Matka Teresa z Kalkuty.

 

 

Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.” Brat Albert

 

 

 

 

 

Jest głód zwykłego chleba, ale i głód miłości, dobroci i troskliwości; ludzie zaś tak bardzo cierpią z powodu wielkiego ubóstwa Św. Teresa z Kalkuty

 

 

Parafialny Oddział Caritas to grupa osób, niosąca pomoc materialną i duchową ludziom z naszej parafii, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wśród nich dominują rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne, osoby dotknięte chorobą, bezrobociem albo innymi zdarzeniami losowymi.

Motywacją niesienia tej pomocy jest miłość do Boga i bliźnich. Czynimy to w sposób bardzo dyskretny.

Pomoc ta obejmuje przede wszystkim:

 • paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
 • comiesięczne dofinansowanie zakupu lekarstw
 • zakup opału na zimę
 • dopłata do leczenia, w tym rehabilitacji oraz środków pielęgnacyjnych
 • dożywianie dzieci w szkole.
 • organizowanie ubrań, obuwia dla rodzin wielodzietnych
 • finansowa pomoc dla chrześcijan w Libanie, w Syrii
 • organizowanie paczek dla obywateli Ukrainy
 • pomoc finansowa na misje

 

Caritas podejmuje również takie działania jak:

 • prenumerata katolickiego miesięcznika Apostolstwo Chorych, który otrzymują chorzy z naszej parafii
 • zbiórka żywności z przeznaczeniem dla potrzebujących w parafii
 • zbiórki pieniężne do puszek lub skrzynek przy figurach  św. s. Faustyny oraz św. Antoniego z przeznaczeniem na konkretny cel np. sytuacje losowe
 • zadania wytyczone przez Caritas Diecezjalną tj.: sprzedaż świec, baranków, chlebków miłosierdzia, zbiórka dla obszarów objętych kataklizmami
 • współorganizowanie Dnia Chorych w parafii, pomoc w dotarciu do kościoła
 • odwiedziny osób chorych w domach, nawiązanie rozmowy, wspólnej modlitwy

 

Formacja osób w ramach Oddziału Caritas:

 1. Spotkania Oddziału – z ks. Proboszczem Marcinem Zawiślakiem
 2. Adoracja Apostolstwo Modlitwy w każdy I wtorek miesiąca
 3. Codzienna modlitwa za chorych, ubogich, cierpiących itp.
 4. Przynajmniej jeden raz w tygodniu – czyn miłosierdzia – odwiedziny konkretnej osoby.
 5. Uczestnictwo w rekolekcjach oraz dniach skupienia modlitewnego dla członków oddziałów Caritas.

Troszczymy się o wymiar duchowy osób chorych, niepełnosprawnych oraz osób, które opiekują się chorymi. W każdy I wtorek miesiąca prowadzimy Adorację Apostolstwa Modlitwy, podczas której modlimy się w intencjach osób potrzebujących wsparcia modlitewnego o godz. 16.00 w okresie zimowym, o godz. 17.00 w okresie letnim .

 

Chcesz nieść pomoc razem z nami? Możesz włączyć się poprzez:

 • zwiększenie liczby członków naszej Caritas i ofiarowanie siebie, swojej pracy i czasu,
 • ofiarowanie produktów spożywczych,
 • wpłacanie środków pieniężnych do skrzynek przy figurach św. s. Faustyny oraz św. Antoniego z napisem „Ofiara dla ubogich i na misje„
 • wpłacając pieniądze na konto oddziału Caritas przy parafii św. Rocha  w Nowym Sączu