Awaria transmisji Mszy Św.

Transmisja została przywrócona.