Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej

Arcybractwo Konającego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Bolesnej zostało założone w 1848 r. przez O. Lyonnard TJ. Papież Pius IX wyniósł je do godności Arcybractwa w 1867 r., ustanawiając jego światowe centrum w kościele patriarchalnym w Jerozolimie.

Celem Arcybractwa jest: czcić w szczególny sposób cierpiące i Konające Serce Jezusa duchowo w Ogrodzie Oliwnym i fizycznie na Krzyżu oraz Bolesne Serce Maryi, współcierpiące z Synem w czasie Jego męki; wypraszać łaskę dobrej śmierci dla umierających i chrześcijańską pociechę dla cierpiących.

W naszej parafii Arcybractwo powstało kilkanaście lat temu za inicjatywą Ks. Proboszcza. Ta kilkunastoosobowa grupa modlitewna, która modli się o uproszenie zbawienia dla umierających i pociechę, ulgę dla cierpiących, na co dzień swój trud ukrywa w domu. Tam na modlitwie spotyka się z Jezusem i Jego Matką. Jedynie raz w roku, w Wielki Czwartek, Arcybractwo prowadzi adorację przed “Ciemnicą”, gdzie Jezus był poniżany, biczowany, cierpiący.

Warunki:

Aby stać się członkiem Arcybractwa i mieć udział w jego przywilejach, należy odmawiać codziennie modlitwę: “O Najłaskawszy Jezu”, “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Maryjo”. Nic nie obowiązuje pod grzechem. Trzeba jednak sprawę traktować w sposób odpowiedzialny i posuwać się do wypełnienia przyjętych zobowiązań przez wzgląd na utratę dobra duchowego osobistego i dusz, które przez nasze zaniedbanie mogą się nie zbawić.

Praktyki nieobowiązujące:

  1. Co miesiąc w dowolnym dniu modlić się pół godziny za konających i cierpiących, a także przyjąć Komunię Św. w tej intencji.
  2. W sposób roztropny i delikatny starać się zapewnić przyjęcie Sakramentu Chorych osobom poważnie chorym – krewnym lub znajomym.
  3. Osoby chore, wiekowe i doświadczone krzyżem, zachęcać do ofiarowania swoich modlitw i cierpień za konających i cierpiących. Pouczać o wielkich wartościach cierpienia i jego mocy apostolskiej.
  4. Kapłanów (członków) prosi się o odprawienie przynajmniej raz w roku Mszy Św. za konających i cierpiących.
  5. Wykorzystywać wszelkie okazje, by pozyskiwać członków do  Arcybractwa.
Książeczka Arcybractwa Konającego Serca Pana Jezusa

 

Adoracja Arcybractwa Konającego Serca Pana Jezusa w 2018 r.
Wielki Czwartek – godzina 2100