Drodzy kapłani,

w dniu, w którym Chrystus ustanowił Sakrament Eucharysti i Sakrament Kapłaństwa, dziękujmy Bogu za powołanie każdego z Księży do tej służby. Dziękujemy Wam za kapłański trud i poświęcenie w trosce o nasze zbawienie.

Dziękujemy za Waszą samotność, abyśmy my nie czuli się sami.

Na każdy dzień kapłańskiej drogi życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego i wytrwałości w naśladowaniu Zbawiciela. Niech Jezus Eucharystyczny, który przechodzi przez Wasze ręce, uświęca Was i nas, abyśmy kiedyś mogli spotkać się w Królestwie naszego Ojca w niebie.

Życzenia składają i zapewniają o modlitwie:

Rada Parafialna, Apostolat Margaretka, Apostolat Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Caritas, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego,lektorzy i ministranci, chór, Dziewczęca Służba Maryjna oraz cała Parafia.