Wakacyjny wyjazd dzieci nad morze

Prezentujemy zdjęcia z wyjazdu dzieci nad morze. Wakacyjny czas urlopowy połączony z Bogiem, został zorganizowany przez ks. proboszcza Marcina Zawiślaka, parafian i siostrę Zofię Potoniec. Opiekę Duchową sprawuje ks. Wojciech Wolak.

zdjęcia>>

śp. + Andrzej Bogdański

Zmarł nasza drogi brat w Chrystusie, śp. + Andrzej Bogdański. Msza Św. żałobna odbędzie się 11 lipca w czwartek o godz. 15:00 w Kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 14:30.

Oświadczenie Biskupów

Komisja Wychowania Katolickiego KEP odnosząc się do informacji przekazanych przez Panią Minister Edukacji Barbarę Nowacką, wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanych działań, które mają na celu redukcję nauczania lekcji religii do 1 godziny tygodniowo oraz łączenie klas na lekcji religii. Nawiązując do stanowiska KEP z dnia 12 czerwca 2024 należy podkreślić, że zapowiadane zmiany są krzywdzące lub wręcz dyskryminujące. Ograniczają one prawa rodziców do wychowania własnych dzieci w wyznawanej wierze.

Stosownie do głosów biskupów zachęcamy wszystkich wiernych, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole. Szczególnie prosimy katolickich rodziców, aby odważnie zabrali głos w tej sprawie. Apelujemy także do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania.

Biskupi na KEP

Zarządzenie ks. Biskupa w sprawie Pierwszej Komunii Świętej

„V Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina nam, że przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej i przyjęcie jej powinno dokonywać się w parafii zamieszkania, a nie w parafii na terenie której znajduje się szkoła, do której uczęszcza dziecko. Daje to bowiem możliwość głębszego zintegrowania się ze swoją wspólnotą parafialną, w której prowadzone jest przygotowanie dzieci i rodziców podczas przeznaczonych dla nich spotkań i nabożeństw. W związku z tym prosimy rodziców dzieci, które w przyszłym roku będą chciały przyjąć Pierwszą Komunię Świętą, o zgłoszenie się do swojej kancelarii parafialnej i zapisanie swojego dziecka na listę kandydatów. Zapisy będą trwały do końca czerwca*”.
Konieczność

+Stanisława Zielińska

Zmarła nasza droga siostra w Chrystusie, śp. Stanisława Zielińska. Msza Św. żałobna odbędzie się 3 czerwca w poniedziałek o godz. 15:00 w Kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 14:30.

śp. + Jan Bodziony

Zmarł nasza drogi brat w Chrystusie, śp. + Jan Bodziony. Msza Św. żałobna odbędzie się 16 maja w czwartek o godz. 14:00 w Kościele Trójcy Świętej, po której nastąpią uroczystości pogrzebowe. Różaniec zostanie odmówiony w dniu pogrzebu, w kościele o godz. 13:30.

Ołtarze na Boże Ciało

W tym roku o przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało bardzo prosimy:

Przy Krzyżu Misyjnym: Mieszkańcy ul. Zakole: P. Różańscy ul. Zakole 44, P. Kleczyńscy ul. Zakole 54, P. Gawelowicz ul. Zakole 60, P. Chrobak ul. Zakole 60 A, Pani sieczko ul. Zakole 60 A, P. Florek ul. Zakole 60 B, Pani Ziaja ul. Zakole 64, P. Pasiut ul. Zakole 48 C, P. Giza ul. Zakole 58 A

– Przy Kościele Św. Rocha: Mieszkańcy ul. Zakole: P. Kmiecik ul. Zakole 1, P. Polak ul. Zakole 1A, P. Kuźma ul. Zakole 2, O. Giza ul. Zakole 3A, P. Farczek ul. Zakole 3, P. Zaryczny ul. Zakole 5, Pani Klimek ul. Zakole 6, P. Gargas ul. Zakole 8, P. Osiowscy ul. Zakole 10, P. Sowa-Wiktor ul. Zakole 10 A

 – Przy dębie: Mieszkańcy ul. Zakole: P. Tabiasz ul. Zakole 7, P. Zabrzeńscy ul. Zakole 10B, P. Ziaja ul. Zakole 11, P. Ciesielscy ul. Zakole 14, P. Kulig ul. Zakole 13, P. Nowak ul. Zakole 13 A, P. Arlt ul. Zakole 16, P. Janusz ul. Zakole 16 A, Pani Furman ul. Zakole 18 B, P. Nieć ul. Zakole 18 A, Pani Hajduga ul. Zakole 18, P. Hajduga ul. Zakole 18

– Na Skrzyżowaniu: Mieszkańcy ul. Zakole: P. Waksmundzcy ul. Zakole 15, P. Waksmundzcy ul. Zakole 20, P. Tomaszek ul. Zakole 22, P. Wydrzyńscy ul. Zakole 26, P. Tomaszek ul. Zakole 19, P. Pacyna ul. Zakole 21, P. Michalik ul. Zakole 23 A, P. Pacyna ul. Zakole 23, Pani Kościsz ul. Zakole 31, P. Perełka ul. Zakole 29, P. Zięba ul. Zakole 29B

Prosimy, aby Banery które będą powieszone przy ołtarzach miały wymiary:

– wysokość 2 metry  10 cm,

– szerokość 2 metry 30 cm